Ga naar de hoofdinhoud
NL

Blog

Ondernemingsplan en financieel plan: zijn ze nodig en wat is het verschil?

Top

Ondernemingsplan en financieel plan: zijn ze nodig en wat is het verschil?

Als u zinnens bent een nieuwe activiteit te starten, hebt u vast en zeker al over het business plan gehoord! Maar bent u systematisch verplicht om een uitgebreid businessplan op te stellen voor u met uw onderneming start? En wat is het verschil met het financiële plan dat ondernemers moeten hebben?

Uw bedrijfsmodel bepalen

Een ondernemingsplan (ook wel "bedrijfsplan" genoemd of “business plan” in het Engels) opstellen, is wel degelijk nuttig, vooral om goed na te denken over hoe u zich tegenover de concurrentie zal positioneren. Hoe zal u uw producten of diensten ontwikkelen om het verschil te maken? Wat is uw ecosysteem? Welk model zal u gebruiken (bv. een "fysieke" winkel, een "virtuele" online zaak, een combinatie van de twee, ...)? Bent u onderworpen aan bepaalde voor uw sector specifieke reglementeringen en hoe zal u die kunnen naleven? Hoe organiseert u de geldstromen?

Dat laatste aspect is het voorwerp van wat we het "financiële plan" noemen, aangezien het bepaalt hoe u uw zaak zal financieren. Het financiële plan is dus een integraal onderdeel van uw ondernemingsplan (of businessplan), waarvan het vaak het laatste deel vormt. Het geeft je onder andere een antwoord op deze vragen:

 • Hoeveel geld heb ik nodig om mijn ideeën te realiseren?
 • Welke inkomsten staan daar tegenover?
 • Hoe kan ik vooraf inschatten welke omzet ik zal realiseren? Wat hou ik op het einde over? …

Zijn een ondernemingsplan en een financieel plan verplicht?

Het financiële plan is wel degelijk voor de meeste bedrijven verplicht (behalve voor eenmanszaken) maar het businessplan is dat niet altijd ... ook al blijft het sterk aanbevolen.

Ze stellen u ook en vooral in staat om aan de autoriteiten te bewijzen dat u voldoende middelen hebt voorzien om de beruchte kaap van de twee eerste werkingsjaren te ronden. Dat is des te belangrijker omdat men u aansprakelijk zou kunnen stellen als u binnen de 3 jaar failliet zou gaan doordat u te weinig kapitaal voorzien hebt. In die omstandigheden volstaat uw activiteit "in vennootschap" niet om u te beschermen en is het mogelijk dat u de schulden uit uw eigen middelen moet betalen.

Bovendien zullen de twee oefeningen u in staat stellen om de banken te overtuigen als u fondsen nodig hebt.

Waaruit bestaat een ondernemingsplan concreet?

Niet alle soorten ondernemingen hebben een volledig uitgewerkt plan nodig. Maar zelfs als u een bescheiden dienst zal aanbieden of uw activiteit in bijberoep lanceert, loont het de moeite om over enkele elementaire vragen na te denken:

 • Wat is uw prioritaire doel, uw hoofdactiviteit?
 • Welke strategie zal u ontwikkelen om dat doel te bereiken? Wat is uw visie en welke missie en strategie legt u zich op?
  • Een missie beschrijft waarvoor je als onderneming staat. Wat wil je betekenen voor je klanten? Met je visie geef je aan welke richting je uit wilt. Hier omschrijf je dan ook wat je binnen 3 tot 5 jaar wilt bereiken. In je strategie ten slotte, beschrijf je op welke manier je dat precies wilt doen.
 • Wat zijn de risico's en de opportuniteiten van uw toekomstige markt?
 • Wat zijn de sterke en de zwakke punten van uw product of dienst op die markt?
 • Wat zijn uw argumenten om uw potentiële klanten te overtuigen? Waarom zullen ze naar u komen in plaats van naar uw concurrenten?
 • Hoe zult uw activiteit financieren? Hebt u investeerders nodig en welke garanties kunt u bieden?

Uw boekhouder of sociaal verzekeringsfonds kunnen u vast en zeker helpen met een template die je al aardig op weg zet.

 

Hebt u belangstelling voor aanvullende verzekeringen, om beter beschermd te zijn en uw activiteit veilig te stellen? Het AXA Business Pack is een eenvoudige en handige online tool de u helpt om uw package van verzekeringen op maat samen te stellen (naargelang van uw bedrijf en uw persoonlijke situatie).

 

Welke verzekeringen om uw jonge onderneming te beschermen?

Welke package voor uw jonge onderneming?

Een uniek package van dekkingen op maat aangepast aan uw noden.

ONTDEK ONZE OPLOSSINGEN

DEEL DIT ARTIKEL