Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Alle spelers binnen de bouwsector moeten zich verzekeren

Top

| 2 min lezen.

Alle spelers binnen de bouwsector moeten zich verzekeren

Nieuwe wettelijke verplichting in België: vanaf 1 juli 2018 moeten de professionelen uit de bouwsector die werken uitvoeren aan woningen waarbij de tussenkomst van een architect verplicht is, hun tienjarige aansprakelijkheid wat betreft de stevigheid en de stabiliteit van het gebouw verzekeren. De waterdichtheid is ook gedekt als die de stevigheid of de stabiliteit in gevaar brengt.

In het kader van deze nieuwe verplichting, biedt AXA dekkingen aan die aangepast zijn aan tal van omstandigheden om, in geval van fout, de aansprakelijkheid te dekken van de spelers binnen de bouwsector voor schade die de stevigheid of de stabiliteit van een gebouw in het gevaar brengt. Deze dekking is geldig voor een periode van tien jaar na de aanvaarding van de werken.

Ontdek wat de invloed van deze wetgeving is op de openbare besturen:

Als bouwheer

De openbare overheden zijn vaak de bouwheren voor werken die betrekking hebben op individuele woningen (sociale woningen bijvoorbeeld). Vandaar dat het verstandig is om – vanaf juli 2018 – te controleren of de spelers binnen de bouwsector (architecten, aannemers, studiebureaus, ...) wettelijk gedekt moeten zijn via de verzekering tienjarige aansprakelijkheid.

In uw lastenboeken

U kunt de onderschrijving van een verzekering tienjarige aansprakelijkheid ook opleggen in uw lastenboeken voor bouwplaatsen die niet onderworpen zijn aan de verplichting (afgezien van individuele woningen) en op die manier u beschermen tegen eventuele fouten van een speler binnen de bouwsector, ook al is deze failliet. Deze problematiek wordt in werkelijkheid echter maar zelden toegepast bij het afsluiten van contracten door besturen.

Uw ambtenaren en statutaire medewerkers

Bedienden of ambtenaren (architecten bijvoorbeeld) zijn in principe niet onderworpen aan de verzekeringsplicht aangezien ze werken uitvoeren voor rekening van een bestuur. Ze kunnen niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld omwille van hun arbeidsovereenkomst. Daarom kan het ook interessant zijn om een bouwplaats te verzekeren als bouwheer. AXA biedt verzekeringsoplossingen “Alle Bouwplaatsrisico’s” en “controleverzekeringen” aan waarmee u zich kunt beschermen tegen tal van risico’s die verband houden met de bouw van gebouwen.

DEEL DIT ARTIKEL