Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Blog AXA.be - E-invoicing en overheidsopdrachten

Top

E-invoicing en overheidsopdrachten

In 2019 wordt de elektronische factuur de norm. Het doel: een betere organisatie en minder beheerskosten voor de aanbestedende overheden.

Sinds maart 2019 is de Europese richtlijn omtrent de elektronische factuur omgezet in het Belgisch recht. Het wetsontwerp werd goedgekeurd op 28 maart 2019 in de Kamer. De elektronische factuur is heel wat meer dan een gewone pdf verstuurd via mail: ze kan op elektronisch gestructureerde wijze opgemaakt, verstuurd en ontvangen worden volgens de Europese norm en is dus automatisch te verwerken.

Het Mercurius platform werd opgericht door de FOD BOSA (Beleid en Ondersteuning /Stratégie et Appui). Het staat in voor de overdracht, de ontvangst en de verwerking van facturen gericht tot aanbestedende overheden. De voordelen: facturen beheren wordt kinderspel, administratieve kosten worden beperkt, met een betere informatieverlening en financiële opvolging als gevolg.

37.000 euro/jaar meer voor uw gemeente

Het beheer van een papieren factuur kost u gemiddeld 8,04 euro. Die prijs zakt naar 2,27 euro1 met het elektronisch gestructureerde formaat. Dat betekent een besparing van 70% op het facturatiebeheer of zowat 37.000 euro per jaar. Dat is volgens een studie van de universiteit van Hasselt het gemiddelde bedrag dat een Brusselse gemeente zou kunnen besparen door volledig naar elektronische facturatie over te stappen.

AXA ondersteunt e-invoicing

Vanaf vandaag kan AXA de kwitanties van de klanten in de openbare sector naar hen doorsturen in elektronisch formaat volgens de Europese norm. Dankzij deze nieuwe uitwisselingsmethode vermijden de besturen dubbele informatie, betwistingen, het verlies van documenten en dat maakt hun beheer een stuk eenvoudiger. AXA nodigt zijn klanten uit om zich aan te sluiten bij de vele aanbestedende overheden die de voordelen van Mercurius al genieten.

Bij vragen over dit onderwerp kunnen de besturen terecht bij hun gebruikelijk contact bij AXA voor extra informatie.

1Volgens een rapport uit 2016 van het Agentschap voor de Administratieve Vereenvoudiging

DEEL DIT ARTIKEL