Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Luikse scholen onder water. Adesio Assurances getuigt

Top

| 7 min lezen.

Luikse scholen onder water. Adesio Assurances getuigt

Een uitzonderlijke situatie vraagt om een uitzonderlijke samenwerking

Het is half juli 2021: een zondvloed trekt drie dagen lang over België en onze buurlanden. Talrijke waterlopen treden uit hun oevers en veroorzaken één van de ergste Europese natuurrampen van de 21ste eeuw qua aantal slachtoffers. Heel wat burgers komen zonder huis of inkomen te zitten.

Hoe hebben de scholen in Luik, een regio die bijzonder zwaar werd getroffen door de overstromingen, de modderstromen en de ravage doorstaan? We vroegen het aan makelaar Adesio Assurances.

Wat doe ik best als eerste? Dat was de vraag die de verzekerden zich stelden, eerder dan "ben ik gedekt"

37 scholen werden getroffen: de schade wordt geschat tussen 10.000 en 5 miljoen euro naargelang de situatie en naargelang de structuur en de stabiliteit van de gebouwen al dan niet aangetast werd. Hier en daar deed het inventariseren van de beschadigde inboedel vragen rijzen. Gelukkig is het grote vakantie wanneer de zondvloed voorbijtrekt: de schade is enkel materieel.

"Vele middelen werden ingezet zodat de scholen terug konden openen op 1 september. Hoewel er nog steeds structurele problemen zijn, zoals verwarmingsketels die nog niet geleverd werden en containerklassen die nog moeten worden geïnstalleerd, en we eind september nog altijd de schade aan het opmeten waren – de gebouwen moesten drogen – het doel werd bereikt" zegt Michel Dokens, directeur van Adesio Assurances, opgetogen. "De inrichtende machten van de scholen, die bijna uitsluitend met vrijwilligers werken, verwachtten niet dat de verzekeraar alles voor hen deed, ze staken zelf de handen uit de mouwen."

Adesio Assurances, een Luiks makelaarskantoor met 13 werknemers, heeft meer dan 50 jaar ervaring in het schoolmilieu en zorgt voor het beheer van de verzekeringsrisico's van het katholiek onderwijs. In 2021 is het kantoor, na een overheidsopdracht die met name betrekking had op de overstromingsrisico's van de getroffen gebouwen, een partnerschap met AXA aangegaan.

Michel Dokens herinnert het zich de fatale dagen in juli nog goed: "De eerste dag heb ik niet goed geslapen, we hadden geen ruimte om fouten te maken. Het verzekeringscontract dekt alle scholen op dezelfde manier en verbindt ons met de ongeveer 713 schooldirecties. Deze homogeniteit is een zegen, maar zodra het fout gaat, wordt iedereen getroffen. We zijn blij dat we dit contract met AXA hebben afgesloten, het is een sterke samenwerking."

Hoe een schadegeval van deze omvang beheren?

  • Een van de prioriteiten bestaat erin om op de dag na de overstromingen alle getroffen risico's te bezoeken om te redden wat er te redden valt, samen met de stabiliteitsingenieurs nemen we de nodige maatregelen om de infrastructuur, de inboedel, de computers ... veilig te stellen. "We hebben veel moeite moeten doen om bedrijven te vinden die beschikbaar waren voor een kostenraming. Maar een schoonmaakbedrijf gaf ons voorrang voor de grote overstromingsrisico's", vertelt de bedrijfsleider van Adesio Assurances.
  • Daarnaast is het extreem belangrijk om de verzekerden te informeren. "Vergaderingen organiseren per regio, in samenwerking met het algemeen secretariaat van het katholieke onderwijs en de CODIEC's (Comités diocésains de l’enseignement catholique), leek ons al snel de beste oplossing. Ik herinner me nog dat iedereen zijn balpen nam. We mochten ons niet laten overweldigen. We gaven voorrang aan de collectieve aanpak."
  • Wat natuurlijk ook noodzakelijk is, is inspelen op de vraag naar liquide middelen om een antwoord te bieden op de eerste behoeften: scholen hebben weinig middelen en ontvangen hun subsidies eind september. Daarom kwam de makelaar met AXA overeen om af te wijken van het normale schadebeheer en worden er voorschotten op eigen vermogen betaald. Adesio Assurances heeft deze voorschotten vrijgemaakt in afwachting dat de maatschappij de fakkel overnam.
  • In dit collectieve schadegeval werd één expert aangesteld voor alle scholen samen, met het oog op transparantie en samenhang tussen de getroffenen.

"Mijn grootste bezorgdheid was hoe we de inboedel gingen evalueren"

"In Verviers zag ik de getroffenen het puin en afval op de stoep plaatsen om het te laten weghalen door de vrachtwagen van de gemeente. Dat is een normale reactie maar wij moeten een realistisch beeld krijgen van de schade en daarom moet men steeds zoveel mogelijk bewijzen bewaren, foto's nemen en het materiaal klasse per klasse schatten door het te vergelijken met wat wel kon worden gered. Ik dacht eraan om de getroffenen een formulier te laten invullen maar ik ben al snel van dat idee afgestapt", herinnert Michel zich nog: "er was in de eerste plaats nood aan hulp, geen extra papierwerk."

Momenteel gaat Adesio Assurances opnieuw langs in de scholen om hen te helpen de gulden middenweg te vinden in de raming met het oog op de definitieve expertise. "De verliesstaat moet redelijk blijven. De situatie vraagt erom, we moeten er in de eerste plaats voor zorgen dat alles vlot verloopt."

Vertrouwen doet wonderen

"Komaan, wacht niet op ons om verder te gaan. Uw makelaar staat aan uw zijde, de verzekeraar volgt: uw contract is ijzersterk en het partnerschap met de maatschappij is betrouwbaar. Dat is de boodschap die ik tijdens de eerste bijeenkomst de dag na de ramp met de verzekerden wou meegeven. Hen geruststellen, dat is het allerbelangrijkste. Ik apprecieerde ook het vertrouwensklimaat tussen ons kantoor en AXA: we zijn geen cowboys, we zorgen ervoor dat alles gesmeerd verloopt zodat de maatschappij de geraamde schade snel en zo correct mogelijk kan vergoeden."

In dat verband worden bevoegdheidsdelegaties, met name wat de bepaling van de bedragen betreft, toegekend en wordt een beheerder aangesteld: alles is klaar tegen 1 september. Een specifiek team bij de makelaar, een mailadres speciaal voor de overstromingen, een vlotte communicatie tussen al de partijen, een unieke contactpersoon per school, kortom een zeer constructieve samenwerking tussen de partners ... dit alles maakte het mogelijk om de stroom aan schadegevallen op te vangen en snel oplossingen te vinden, wat belangrijker is dan de schadevergoeding op zich.

En als u dit opnieuw zou moeten doen?

"Ik denk dat ik het op dezelfde manier zou aanpakken. We hadden inderdaad beter een noodprocedure ingevoerd maar wie kan inschatten wat er in een dergelijke situatie gaat gebeuren? Ik herinner mij de allereerste vraag van de accountmanager van AXA de dag na het schadegeval: gaat het ons lukken om dit te beheren? Mijn antwoord was toen duidelijk: ja! We waren immers vastbesloten om alle nodige (menselijke) middelen in te zetten. Het komt uiteindelijk allemaal neer op het menselijke aspect: we hebben avonden samen doorgebracht en onze hersenen gepijnigd, maar een goede samenwerking tussen alle partijen en een goede dialoog heeft ons veel zorgen bespaard", besluit Michel Dokens.

DEEL DIT ARTIKEL