Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Praat niet meer over LAR, praat over Legal Village!

Top

| 7 min lezen.

Praat niet meer over LAR, praat over Legal Village!

Dit is de nieuwe merknaam van de rechtsbijstandsverzekering die AXA Belgium heeft gekozen om nog dichter bij hun klanten te staan. Het is dé ideale gelegenheid om de nadruk te leggen op toegankelijkheid en samenwerking. Dit is kenmerkend voor Legal Village. Het resultaat is niet alleen meer steun bij juridische geschillen, maar ook technisch advies om conflicten te vermijden en de uitwisseling van beste praktijken om de toegang tot het recht voor iedereen te vergemakkelijken.

Legal Village kan ook op maat gemaakte oplossingen aanbieden die meestal niet in de klassieke rechtsbeschermingsverzekeringen te vinden zijn en situaties dekken die vaak niet in lastenboek worden vermeld.

Hier is een goed voorbeeld

Een gemeentelijk logo beschermen? De intellectuele eigendom. Risico's en mogelijke acties

Het is 2006 en wij bevinden ons in Hackney, een wijk in het oosten van Londen waar de Hackney Marshes gelegen zijn, een waar paradijs voor amateurvoetballers. Op een reeks kledingstukken die Nike tijdens het WK promoot, plaatst de fabrikant 'The London Borough of Hackney' in volledige belettering een gestileerde grote 'H', die een exacte replica is van het logo van de gemeente. Dat bleek een slecht idee, de Amerikaanse reus moest aan het kleine Londense dorpje maar liefst 300.000 pond sterling betalen.

Nog een recenter voorval, dichter bij huis: in juni laatstleden vraagt de burgemeester van Ninove aan de Event's Sport O Academy (ESOA) om de verspreiding van haar affiche stop te zetten. Op het promotiemateriaal voor de sportstages is op onregelmatige wijze gebruik gemaakt van het logo van de stad en op de koop toe staat dat promotiemateriaal vol met fouten.

Deze twee gemeenten zijn niet de enige die met dit soort misdrijven worden geconfronteerd: een zuivere diefstal van intellectuele eigendom. Deze situatie kan ook u overkomen. Gelukkig bestaan er mechanismen om zich hiertegen te beschermen.

Kan elk logo beschermd worden?

Nils Degryse, senior legal expert bij Legal Village: “Een gemeentelijk logo kan beschermd worden als het 'nauwkeurig, duidelijk, op zichzelf staand, gemakkelijk toegankelijk, begrijpelijk, duurzaam en objectief' is. Door zijn onderscheidende karakter kunnen de burgers het zonder mogelijke verwarring in verband brengen met de betrokken gemeente. Als een gemeente haar logo wil beschermen, kan ze dat uiteraard laten registreren bij het Benelux Merkenregister voor zover het logo nog beschikbaar is natuurlijk.”

Wat te doen bij misbruik van de intellectuele eigendom?

Mechanisme 1: Merkregistratie

Voor zover Ninove en Hackney de exclusieve houders van hun logo zijn en zij hun logo hebben laten registreren, hebben zij het recht om ieder onwettig gebruik van hun logo door een derde te verbieden, of het nu gaat over een multinational of een plaatselijk bedrijf: dankzij dit recht kunnen zij in eerste instantie een vergoeding eisen voor de schade die ze lijden door deze namaak en dit aan de hand van een rechtsvordering tot schadevergoeding.

Als ze niet meteen gelijk zouden hebben gekregen, hadden ze ook nog een vordering tot staking kunnen instellen om zo een einde te maken aan het onwettig geachte gedrag. In het geval van Hackney is het gelukkig niet zo ver gekomen; de woordvoerder van Nike verklaarde blij te zijn "dat er een akkoord is bereikt dat bevredigend is voor beide partijen".

Mechanisme 2: Auteursrechten

Maar wat zou er gebeuren als het logo niet beantwoordt aan de geldigheidsvoorwaarden die vereist zijn voor het merkrecht? Nils Degryse (Legal Village): "Ninove zou een beroep kunnen doen op de bescherming van het auteursrecht, op voorwaarde dat aan de wettelijke vereisten van het economische recht wordt voldaan:

  • een concrete vormgeving die verder gaat dan het idee alleen,
  • een 'originele' creatie, die een weerspiegeling is van de persoonlijkheid van haar auteur op basis van zijn vrije en creatieve keuzes.

In dit voorbeeld kan de houder van het exclusieve recht zonder voorafgaande formaliteit of registratie een vordering tot staking instellen – de rechter beveelt de staking van iedere inbreuk op zijn exclusieve recht - en/of vordering inzake namaak om vergoed te worden voor de geleden schade.”

Deze twee vorderingen, die los staan van elkaar en onder het economische recht vallen, gelden ook voor overheidsinstellingen, die gelijkgesteld worden aan ondernemingen in hun hoedanigheid van publiekrechtelijke rechtspersoon.

Mechanisme 3: Oneerlijke praktijken

Een gemeente die haar logo niet heeft laten registreren en niet voldoet aan de voorwaarden voor auteursrechten kan het gebruik van 'oneerlijke handelspraktijken' inroepen. Het onwettige gebruik van het gemeentelijke logo door een derde druist immers in tegen de eerlijke handelspraktijken. Het is evenwel de gemeente die moet aantonen dat er met die handeling schade wordt berokkend aan haar professionele belangen.

In het wetboek van economisch recht is geen overzicht terug te vinden van de praktijken waarvan sprake. In de rechtspraak wordt het onrechtmatig in bezit nemen van de legitimiteit van een organisatie, zoals de diefstal van haar logo, als een 'parasitaire' praktijk bestempeld, zonder dat deze als onwettig wordt beschouwd, op twee uitzonderingen na:

  1. De kopie van het logo die door de derde partij is gemaakt, schept een zekere verwarring tussen de derde partij en de gemeente, zoals in het geval van Ninove en de sportclub.
  2. De gemeente bewijst dat er systematisch en permanent gebruik wordt gemaakt van haar reputatie of autoriteit.

De schadelijke praktijken zijn:

  • ofwel bedrieglijk. Voorbeeld, het onwettige gebruik van het logo van Ninove door de sportacademie, een onbevoegde derde-onderneming die leugenachtige informatie bezorgt aan het publiek: door zich het gemeentelijke logo eigen te maken dat niet aan haar toebehoort en waarvan ze niet over de kenmerken beschikt, misleidt zij andere ondernemingen op de markt alsook haar publiek.
  • ofwel agressief. Voorbeeld: gebruik maken van ongepaste beïnvloeding om ervoor te zorgen dat de gemeente een beslissing neemt die ze anders niet had genomen.

Het is inderdaad zo dat dergelijke conflicten zich het vaakst voordoen tussen twee handelsondernemingen. Maar dat neemt niet weg dat gemeenten daar ook het slachtoffer van kunnen worden. Ze zien er niet steeds het belang van in om hun merk te laten registreren of auteursrechten te laten vaststellen. Maar het voorbeeld, al was het maar van Nike, illustreert de noodzaak om zijn intellectuele eigendom te beschermen, aldus de advocaat van de Londense wijk.

Spreekt het onderwerp u aan? Heeft u vragen of wilt u meer informatie over een specifieke rechtsbijstandsverzekering? Contacteer dan onze collega’s van Legal Village via het e-mailadres  info@legalvillage.be

DEEL DIT ARTIKEL