Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Resultaat en vertrouwen tegenover gepresteerde uren

Top

Resultaat en vertrouwen tegenover gepresteerde uren

Al een jaar lang doen we allemaal aan telewerk… Voor AXA is iedere crisis er één om lessen uit te trekken

De overschakeling naar 100% telewerk in maart 2020 is voor AXA zonder al te veel moeilijkheden verlopen. Al voor de coronacrisis was AXA immers pionier op het vlak van deze flexibele manier van werken aangezien een groot deel van de medewerkers al twee dagen per week aan telewerk kon doen. Een van de factoren die deze omschakeling ook op lange termijn succesvol maakte, was de bijzondere aandacht die besteed werd aan communicatie: "We moeten zo open mogelijk communiceren, dat is de enige manier om onze medewerkers betrokken en gemotiveerd te houden”, aldus Els Jans, Chief HR Officer bij AXA in juli in het dagblad l’Echo: "Resultaat en vertrouwen zijn belangrijker dan het aantal gepresteerde uren.".

Vandaag bereidt AXA zich voor op het postcoronatijdperk door lessen te trekken uit deze afgelopen 12 maanden. Telewerk kan een win-winsituatie betekenen voor zowel werknemers als werkgevers, op voorwaarde dat er bijzondere aandacht wordt besteed aan de valkuilen die het afgelopen jaar aan het licht zijn gekomen.

Focus op welzijn

Maïté Timmermans, verantwoordelijke van het team Well-Being van AXA: "Tijdens de lockdown hebben we een heleboel nuttige dingen geleerd. Het werk is correct uitgevoerd en de medewerkers hebben blijk gegeven van een groot aanpassingsvermogen, maar dat is niet alles. In 2020 hebben wij ook nieuwe behoeften geïdentificeerd, en die behoeften hebben voornamelijk te maken met het welzijn van ons personeel. Al gauw werden er thema's aangekaart zoals eenzaamheid, mentaal welzijn en fysieke conditie. Deze zaken heeft AXA dan ook van bij het begin van de crisis nauwlettend in het oog gehouden".

Er zijn uiteenlopende behoeften, aldus de verantwoordelijke van Well-Being: "Sommige medewerkers geven aan dat ze liever thuisblijven en niet echt de behoefte voelen om fysiek bij hun collega's te zijn. Anderen vinden het dan weer fijn dat ze geen tijd meer verliezen in de file. We merken daarentegen dat veel medewerkers te lijden hebben onder het isolement en het gebrek aan lichaamsbeweging overdag en dat ze staan te popelen om weer naar kantoor te komen. Aangezien gezondheid, zowel fysiek als mentaal, een centrale plaats inneemt in ons beroep hebben we extra ingezet op de ontwikkeling van diensten op dit vlak. Zo hebben we onze dienst Doctors on line opengesteld voor de hele Belgische bevolking en zijn we van mening dat het voor de interne medewerkers de moeite loont om te investeren in welzijnsmaatregelen zoals bijvoorbeeld ons Employee Assistant Program, virtuele coachingsessies rond ergonomie en webinars en toolkits met tips en tricks om fysiek en mentaal in vorm te blijven en om de samenhang tussen collega's te behouden".

Vertrouwensmanagement

Intensief telewerk vereist een sterk leiderschap. Om ondanks de afstand toch de motivatie, verbinding en samenhang in de teams te behouden, worden de managers van AXA ondersteund via specifieke opleidingen om hun communicatie met de teams te perfectioneren. Zelfs eenvoudigweg voor ogen houden dat de medewerker zijn best doet in abnormale omstandigheden, kan al veel helpen. Elke Van Hoof is doctor in de psychologie aan de VUB en directeur van het 'Huis voor Veerkracht'. Voor haar is de stijl van de manager doorslaggevend: "De manier waarop iemand zijn/haar team managet, zijn/haar niet-verbale signalen, zijn/haar uitstraling, de sfeer die hij/zij creëert in het team: een warme of een zakelijke sfeer ...".

5 tips om de crisis door te komen

Vertrouwensmanagement is ook iets wat we op onszelf kunnen toepassen. Want het welzijn op het werk hangt samen met het gevoel dat we de situatie onder controle hebben. Dr. Elke Van Hoof: "Vandaag zien we niet altijd het einde van de COVID-19-tunnel, dat is het gevoel dat ik zowat overal krijg. Het ergste is het gebrek aan perspectieven. Medewerkers die geen oriëntatiepunten hebben en geen grip krijgen op de zaak kunnen wel eens de pedalen kwijtraken." Hieronder een paar praktische tips die de medewerkers ongetwijfeld zullen helpen om deze situatie door te komen.

  1. Zorg voor uw eigen perspectieven. Gun uzelf korte periodes van stress of neerslachtigheid, maar wees vastberaden en beslis wanneer deze periodes beginnen en eindigen. Vind een manier om de structuur er weer in te krijgen.
  2. Wees uw bewust van de momenten waarop uw aanpassingsvermogen te hard op de proef wordt gesteld, dan kunt u op tijd hulp vragen.
  3. Vergroot de groepsgeest: vier collectieve successen, wees gul met het tonen van erkenning en waardering.
  4. Het is oké om even een mentaal dipje te hebben, dat is een normale reactie in een abnormale situatie. Deel dit met uw team om erkenning en ondersteuning te krijgen.
  5. Vergeet ook niet om plezier te maken: deze momenten helpen ons om stoom af te blazen wanneer de algemene situatie ons niet de nodige rust en de recuperatie gunt die zou moeten volgen op uitzonderlijke inspanningen.

"Een perfect georganiseerd telewerk zorgt voor een maximale inzet van de medewerkers en optimale resultaten voor de organisatie", concludeert Els Jans.

DEEL DIT ARTIKEL