Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Blog AXA.be - Verzekeringen elektrische fiets

Top

Trekt u eropuit met de elektrische fiets deze zomer?

Ecologisch, minder files, kracht, snelheid: het succes van de elektrische fiets blijft toenemen. Net zoals de ongevallen? Wat zegt de wet?

In 2015 was één op de vijf fietsen in België elektrisch, volgens een artikel van Federprocycle.be. Zo'n 3 jaar later, in januari 2018, is volgens vrt.be bijna één op twee verkochte fietsen een elektrische fiets. Dat toont de populariteit van dit nieuwe elektrische vervoersmiddel!

De elektrische fiets spreekt een breed publiek aan, omdat mensen, ongeacht hun conditie, gemakkelijker heuvels, zware lasten en lange afstanden aankunnen.
Elektrische fietsen zijn een geweldig modaal alternatief voor de auto. Ze vervuilen minder en verlichten het verkeer. Hun snelheid blijft laag en het impactrisico is beperkt, volgens minister Kris Peeters.

Er komen steeds nieuwe modellen op de markt die inspelen op vermogen en snelheid. Maar waar stopt het? Het toenemende aantal fietsen op de weg verhoogt onvermijdelijk het aantal ongevallen. Dit zorgt voor veel discussies over aansprakelijkheid en schadevergoeding.

Snelheid is nieuwe bepalende factor

In dit kader werd eind april een wetsontwerp gestemd dat op 22 mei 2019 werd gepubliceerd in het Belgisch Staatblad. Sinds 1 juni is de nieuwe wet van kracht.

Deze schept duidelijkheid over de situatie. Voortaan wordt een uniform snelheidsplafond ingevoerd. De lichte elektrische voertuigen die autonoom (wat wil zeggen zonder trappen) een maximumsnelheid van 25 km/u kunnen bereiken, zijn niet langer onderworpen aan de verplichte verzekering BA auto. Dit is het geval voor elektrische fietsen (of pedelecs), maar ook voor zelfbalancerende toestellen, elektrische skateboards, miniquads en minimoto’s, … op voorwaarde dat hun autonome maximumsnelheid begrensd is tot 25 km/u. Boven 25 km/u blijft de verzekeringsplicht BA auto gelden.

Twee belangrijke opmerkingen:

  • de meeste pedelecs halen autonoom geen snelheid die hoger is dan 25 km/u en zijn dus vrijgesteld van een verzekering, zelfs als ze dankzij een trapondersteuning deze snelheidslimiet zouden overschrijven.
  • bestuurders van bromfietsen klasse A blijven onderworpen aan de verzekeringsplicht, ook als hun voertuig geen 25 km/u haalt. Het gaat hier om zwaardere voertuigen waarvan hun impact bij een ongeval hoger is.

Wat te doen bij een ongeval met een elektrische fiets begrensd tot 25 km/u?

De zomermaanden komen eraan, u kijkt ernaar uit om met de fiets naar het werk te gaan. U komt echter met uw wiel vast te zitten in een tramspoor en u botst met een ander voertuig.

Aangezien u onderweg bent naar uw werk zal uw lichamelijke schade worden gedekt door de Arbeidsongevallenverzekering van uw werkgever. Als zwakke weggebruiker zou u, ongeacht wie er al dan niet in fout is, ook vergoed kunnen worden door de verzekering BA Auto van de derde partij. Voor de schade aan derden doet u een beroep op uw verzekering BA privéleven. Het traject naar het werk wordt hier beschouwd als privégebruik.

Wordt het ongeval veroorzaakt in het kader van een professionele opdracht, dan zal zowel de verzekering BA Onderneming als de verzekering Arbeidsongevallen tussenkomen, respectievelijk voor de schade aan derden en uw lichamelijke schade.

En als uw fiets sneller is dan 25 km/u?

U rijdt met een autonome speed pedelec waarvan de snelheid zonder trappen meer dan 25 km/u bedraagt? De verzekering BA Auto is voor u verplicht! De eventuele schade die u toebrengt aan derden, zal door deze verzekering gedekt worden. Ongeacht of het ongeval zich in privésfeer of professionele omstandigheden voordoet.

In deze context wordt u niet meer als zwakke weggebruiker beschouwd voor de vergoeding van uw lichamelijke schade. Gaat het om een professionele opdracht? Dan kunt u natuurlijk nog steeds een beroep doen op de verzekering Arbeidsongevallen.

En dus…

We kunnen besluiten dat deze verandering in de wet meer duidelijkheid schept over deze alternatieve transportmogelijkheden. Voor veel fietsers zal de verzekering BA privéleven voortaan immers volstaan. Fijne zomervakantie, keep it safe!

DEEL DIT ARTIKEL