Ga naar de hoofdinhoud

Blog

Veiligheid op school en daarbuiten

Top

Veiligheid op school en daarbuiten

Het onderwijs evolueert naar meer openheid. Scholen gaan vaak buiten de schoolmuren om ervaring op te doen en op zoek te gaan naar situaties die de onderwezen leerstof bevestigen. Ook hier moeten we ons gezond verstand gebruiken en de risico's beperken. U vindt hieronder een checklist en best practices om gerust te stellen, te voorkomen en zelfs te verzekeren.

Groepsuitstappen. Laat improvisatie zoveel mogelijk achterwege

U weet vast dat bij activiteiten buiten de schoolmuren, u verantwoordelijk bent voor uw leerlingen én uw personeel.

U haalt een groep kinderen of jongeren uit het klasgebeuren en krijgt te maken met een vaak oncontroleerbare 'massa'. In dergelijke situaties verwacht u niet dat de groep zich gedwee zal houden aan de richtlijnen van de lesgevers en begeleiders. En toch …

Wekelijkse zwemles, uitstap, conferentie, museumbezoek, sportdag in een naburige provincie, bosklassen, ... Voor de veiligheid van de kinderen en een geslaagde organisatie moet u een aantal voorzorgsmaatregelen in acht nemen, waarvan enkele ook door de wet opgelegd worden.

Checklist van enkele belangrijke aandachtspunten, reglementen en best practices

 • Per groep van 20 leerlingen moeten er minstens twee volwassenen als begeleiding aanwezig zijn
 • Bussen moeten worden gehuurd bij professionele vervoersmaatschappijen die een toelating hebben om openbaar vervoer in te richten
 • Er mogen niet meer passagiers meerijden dan het aantal toegelaten plaatsen in de bussen
 • De vertrek- en stopplaatsen moeten goed gekozen en meegedeeld worden
 • De ontruimingsprocedure van de bus moet getoond en indien nodig gevolgd worden
 • Leerkrachten mogen geen leerlingen in hun eigen wagen vervoeren

Voorbereiding van de uitstappen

 • Het programma van de terugkerende en speciale uitstappen tijdig meedelen aan de ouders
 • Per kind een medische fiche - gezondheidstoestand en eventuele richtlijnen voor het innemen van geneesmiddelen - en een toelating voor hospitalisatie laten invullen. Idem voor allergieën.
 • Als u naar het buitenland gaat, tijdig laten weten welke documenten daarvoor nodig zijn (zie kit hieronder)
 • De jongste leerlingen een armband met hun gegevens laten dragen
 • Fluohesjes dragen indien nodig (kan ook als herkenningsmiddel dienen)
 • Informeren naar de veiligheidsmaatregelen op de plaatsen die u bezoekt
 • Het weerbericht erop naslaan
 • Is er een noodprocedure (bijvoorbeeld wat te doen als er een leerling verloren gelopen is …)?
 • Eventuele maatregelen om voedselvergiftiging te voorkomen (bijvoorbeeld tijdens een hittegolf)?

Kit voor een goede begeleider

 • Leerlingenlijst
 • Nuttige nummers: gsm van de ouders, gegevens van de bijstandsverlening
 • Goed opgeladen draagbare telefoon
 • EHBO-doos!
 • EHBO-certificaat als een van de begeleiders daarover beschikt
 • Verzekeringspapieren

Voor het buitenland

 • Geldig paspoort en ouderlijke toestemming om het grondgebied te verlaten

Gewoontes tijdens de verplaatsing

 • De namen van de leerlingen regelmatig afroepen (voor u op een vervoermiddel stapt, na de pauzes …)
 • Ervoor zorgen dat de leerlingen op de bus blijven neerzitten en hun gordel dragen (als die aanwezig is)
 • Zodra u ter plaatse bent, de leerlingen de plaats laten bezoeken en aangeven waar de nooduitgangen zijn

Voorkomen, zelfs het onverwachte

Wat voorziet de school bij een ongeval? Denkt u dat u het beheer nog kunt verbeteren? Zijn er specifieke risico's verbonden aan de plaats waar uw activiteit plaatsvindt? Hebt u een beleid voor uitstappen, wat doet u bij onvoorziene omstandigheden?

Hoe zit het met de veiligheid in werkplaatsen, laboratoria, tijdens verplaatsingen, de risico's tijdens de lessen lichamelijke opvoeding en in het verkeer bij het verlaten van de school, de controle van de bussen, het toezicht van de lesgevers, …

AXA heeft jarenlange ervaring op het vlak van veiligheid op school. Wij organiseren acties voor het Interdiocesaan Centrum. De infrastructuuraudit werd ontwikkeld voor schoolinstellingen zoals die van u: hiermee kunt u de risico's van uw activiteit beter in kaart brengen. Dankzij onze creatieve en innoverende oplossingen zorgt u bovendien voor de bewustmaking van alle spelers in het schoolgebeuren.

Geruststellen, altijd

Het begin van het schooljaar is de gelegenheid bij uitstek om te communiceren. Opnieuw en opnieuw. Uitleggen, bewustmaken, opvoeden, geruststellen bij leerkrachten, ouders, kinderen ... Dit is cruciaal om ongevallen te voorkomen en ze op de juiste manier aan te pakken. Een geïnformeerde en gerustgestelde ouder is een gelukkige ouder!

Verzekeren, nog beter!!

De schoolverzekering is niet wettelijk verplicht. Denkt u echter dat een ongeval in schoolverband sneller gebeurd is dan we denken? Weet dat u de verzekeringen burgerrechtelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen steeds kunt onderschrijven.

Uw rechten en berscherming

DEEL DIT ARTIKEL