Ga naar de hoofdinhoud

Brand Speciale Risico's

Verzekeringen Materiële schade, Diefstal, Bedrijfsschade & BA Gebouw

De onontbeerlijke verzekeringen

Een breed gamma van ruime waarborgen van uw materiële schade

Uw bedrijf is automatisch verzekerd voor materiële schade door:

 • Brand
 • Aanraking door voertuigen
 • Rook
 • Arbeidsconflicten, oproer, volksbewegingen, daden van vandalisme en kwaadwilligheid
 • Elektriciteit
 • Water
 • Storm en hagel, sneeuw- en ijsdruk.

En ook voor:

 • Glasbraak aan onroerend goed
 • Schade aan uw gebouwen als gevolg van een diefstal of een poging daartoe.

Enkele voorbeelden van dekkingen die eerder uitzonderlijk zijn voor dit soort risico’s

 • Schade door stormwind vanaf 80 km/u
 • Schade aan uithang- en reclameborden door storm of hagel en dat tot 2.500 euro (ABEX 729)
 • Waterschade door het ongewenst in werking treden van de automatische blusinstallatie.

Verschillende, meer dan nuttige aanvullingen

U kunt de automatisch toegestane waarborgen aanvullen met

 • Een verzekering Diefstal (verzekert  de gestolen goederen en de schade veroorzaakt door de (poging tot) diefstal),
 • Een verzekering Bedrijfsschade ( beschermt uw onderneming tegen de financiële gevolgen van een onderbreking of verstoring van uw bedrijfsactiviteit na een schadegeval gedekt door bepaalde waarborgen van uw verzekering materiële schade),
 • Een verzekering Burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw,
 • Opties zoals aardbeving, overstroming en vloedgolf.

En een grote flexibiliteit

Afhankelijk van de behoeften van uw bedrijf kunt u bepaalde waarborgen schrappen of optionele waarborgen toevoegen. U kunt ook vragen om een waarborg aan te passen. 

Het product Brand speciale risico’s omvat schadeverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekeringen wordt onderschreven voor een minimale duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons verzekering Brand Speciale Risico’s afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor deze verzekeringsproduct:

 • Inhoud van de heteluchtdrogers, ovens ... wanneer het schadegeval in dit toestel ontstaat
 • Schadegeval ten gevolge van een natuurramp
 • Schadegeval met betrekking tot asbest
 • Dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dan ten laste blijft van de verzekerde) of schade tijdens de wachttijd (periode waarin geen enkele vergoeding verschuldigd is). De eigen risico’s en wachttijden zijn vermeld in de algemene en/ of bijzondere voorwaarden.
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche. Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Het product Brand Speciale Risico’s bestaat uit schadeverzekeringen die ontwikkeld werd door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een minimale duurtijd van 1 jaar, met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as

Bescherming van de klant

MiFID regelgeving voor verzekeringen