Ga naar de hoofdinhoud

Technische verzekeringen

Een compleet gamma

Voor vast, mobiel en draagbaar materieel

Het materieel en de uitrusting van uw onderneming zijn voor u essentieel. Hierbij denken we aan productiemachines, controleapparatuur, werftoestellen, kranen en informatica- en bureauticamaterieel zoals printers, laptops, servers … Een klein defect en het hele productieproces kan stilvallen.

Ontdek onze volledige Full Machinery & .Com oplossing

Voor de bouwplaatsen

Montage en proefdraaien

 • Verzekert schade aan metalen constructies, te monteren installaties of machines op de werf, tijdens het monteren en het proefdraaien.

De gedekte oorzaken: de menselijke factor (onhandigheid, toevallige nalatigheid, kwaad opzet van de personeelsleden), interne oorzaken (ontwerpfouten, berekeningen, plannen), externe oorzaken en natuurverschijnselen.

Controleverzekering

 • Verzekert de 10-jarige aansprakelijkheid van wie deelneemt aan de constructie van een bouwwerk (architecten, aannemers, promotoren, studiebureaus), ten aanzien van de bouwheer.

Alle bouwplaatsrisico’s

 • Verzekert iedereen die betrokken is bij de oprichting van een bouwplaats.

In optie: uw burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan derden door de verzekerde werkzaamheden op de bouwplaats.


Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons Technische Verzekerigen afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, limieten, eigen risico’s en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • Voor de verzekering montage en proefdraaien : kosten voor verwijderen, weer inbrengen of verlies van stoffen in bewerking of elk ander product in de machines, leidingen of vergaarbakken, schade door computervirus,…
 • Voor de Controleverzekering : verlies of schade ten gevolge van niet-accidentele pollutie, ten gevolge van brand en ontploffing of te wijten aan de aanwezigheid van zwammen en schimmelvorming, ..
 • Voor de verzekering Alle bouwplaatsrisico’s : schadegeval waarvoor een verzekerde contractueel aansprakelijk is krachtens een tienjarige BA-verzekering, schade door werken uitgevoerd door een persoon die geen officiële toegang heeft tot het beroep, …
 • Dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde). De eigen risico’s worden vermeld in de bijzondere voorwaarden
 • ...

Alle details kunt u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.
Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De producten Technische Verzekeringen vermeld op deze webpagina bestaan uit schadeverzekeringen die ontwikkeld werden door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten is onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een minimale duurtijd van 1 jaar, met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as