Ga naar de hoofdinhoud

AXA Assistance

24 uur per dag en 7 dagen per week

Een van uw medewerkers heeft een ongeval in eigen land of in het buitenland met één van uw voertuigen. Hij en soms ook zijn familie of zelfs uw bedrijf hebben op zeer korte termijn hulp nodig.

AXA Assistance biedt u

  • Zeer uiteenlopende prestaties zoals het slepen of repatriëren van het voertuig, het vervoeren van de gewonde bemanning of psychologische bijstand achteraf.
  • Toegang tot de permanent bemande callcenters:

    • Voor bijstand aan vrachtwagens of opleggers (MTM> 3,5 ton) bestemd voor het vervoer van zaken en aan de bemanning ervan, bij het callcenter Truck Assistance International
    • Voor bijstand aan de andere voertuigen en de bemanning ervan bij het callcenter van Inter Partner Assistance.

Een verwittigd klant is er twee waard


Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons uw Global Truck Insurance afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

Het opzettelijk doen ontstaan van de behoefte op bijstand, alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 g/l, het niet naleven van de reglementering op de technische controle, vervallenverklaring van het recht tot sturen, …

De dekking Bijstand is een onderdeel van het product Comfort Auto (Fleet), een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

  • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
  • Het geven van een offerte
  • Hulp bij schade
  • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as

Bescherming van de klant

MiFID regelgeving voor verzekeringen