Ga naar de hoofdinhoud

Global Truck Insurance

Onze unieke vrachtwagenverzekering, bijstand inbegrepen

Uw vrachtwagenvloot en uw chauffeurs zijn van essentieel belang voor het succes van uw onderneming. U wenst ze dus optimaal te beschermen.

Global Truck Insurance is een verzekering

 • Voor motorvoertuigen of getrokken voertuigen met een MTM van meer dan 3,5 ton, bestemd voor het vervoer van zaken
 • Voor de bemanning ervan. 
Verzekering voor vrachtwagen

Global Truck Insurance biedt u

 • De wettelijk verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • De verzekering van de schade aan het voertuig zelf, die u ook afzonderlijk van de verzekering BA kunt afsluiten. U kan kiezen tussen twee formules: de “Alle Risico’s Behalve” of de beperkte formule.
 • De verzekering “Extra Assistance” voor iedere pech met de vrachtwagen, op voorwaarde dat u de vermelde cascoverzekering, formule “Alle Risico’s Behalve” hebt afgesloten!

Een verwittigd klant is er twee waard


Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons uw Global Truck Insurance afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • De verzekering aansprakelijkheid dekt niet de schade aan het verzekerd voertuig, de schade veroorzaakt door de dief die het verzekerd voertuig bestuurt, …
 • De verzekering omnium dekt niet de schade veroorzaakt door het overladen, de gestolen brandstof, …
 • De verzekering rechtsbijstand dekt niet de betaling van de boetes, de strafrechtelijke vervolging voor een opzettelijk feit, …

Het product Global Truck Insurance is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Het geven van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as

Bescherming van de klant

MiFID regelgeving voor verzekeringen