Ga naar de hoofdinhoud

Wagenpark-verzekeringen

Enkel de aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor uw wagenpark.

Even noodzakelijke aanvullende verzekeringen

De omniumverzekering van de schade aan de eigen voertuigen van uw bedrijf

  • Ten gevolge van brand, glasbreuk, botsing met dieren of natuurkrachten (basisdekkingen)
  • Door diefstal en/of ongeval (keuzedekkingen).

Voeren uw medewerkers voor u ook opdrachten uit met hun persoonlijke voertuig? Sluit dan zeker een ‘omnium opdrachten’-verzekering voor hen af. Dat zal hen zeker geruststellen.

De rechtsbijstandsverzekering

Als een bevredigende minnelijke schikking onmogelijk blijkt te zijn, komt deze verzekering tussen in de procedurekosten en ook in de erelonen van uw vrij gekozen advocaat, expert of deurwaarder.

Heeft u vrachtwagens in uw wagenpark?

Voor vrachtwagens die zaken vervoeren kunnen we een bijzonder verzekerings- en bijstandspakket voorstellen.


Een verwittigd klant is er twee ward

Lees dus zeker wat u moet doen voor u bij ons de verzekering Comfort Auto Fleet aflsuit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product, meer specifiek in de aanvullende verzekering, zijn de volgende:

  • De verzekering aansprakelijkheid dekt niet de schade aan het verzekerd voertuig, de schade aan goederen die tegen betaling vervoerd worden, de schade veroorzaakt door de dief die het verzekerd voertuig bestuurt, …
  • De verzekering omnium dekt niet de schade aan vervoerde goederen, waardevermindering, schade tijdens de verhuring van het verzekerd voertuig, schade door alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 g/l, …
  • De verzekering rechtsbijstand dekt niet de strafrechtelijke vervolging voor een opzettelijk feit, de geschillen omtrent de dekking rechtsbijstand, de betaling van de boeten, de schuldinning, …Het product Comfort Auto Fleet is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de productfiche te raadplegen alsook de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

  • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
  • Het geven van een offerte
  • Hulp bij schade
  • Ook bij u in de buurt
Contacteer me

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as