Ga naar de hoofdinhoud

Uw verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt u voor 

Schade aan de werken door brand, storm, overstroming, onweer, ongevallen (kraan die valt, aanrijding door een voertuig,…), diefstal en vandalisme

Er wordt sanitair gestolen of een onderdeel van de constructie stort in. De schade of diefstal wordt vergoed in het kader van de verzekering.

U geniet dekking voor schade aan de werken door:

  • brand, ontploffing
  • overstroming, storm, onweer
  • ongevallen: een omgevallen kraan, aanrijding door een voertuig, instorting, …
  • diefstal en vandalisme
  • fout in ontwerp, berekening, eigen gebrek van de materialen met uitzondering van het door deze fout of eigen gebrek aangetaste deel van de goederen

Rechtsbijstand-bemiddeling

Werd het lastenboek niet gerespecteerd? Lopen de werken vertraging op? Dankzij de ’Rechtsbijstand – bemiddeling’ kan u uw rechten laten gelden in een buitengerechtelijke bemiddeling, een effectieve, snelle en goedkopere conflictoplossing dan een gerechtelijke procedure.

Schade aan het gebouw tijdens de onderhoudstermijn 

Tijdens deze periode dekken we de schade die zijn oorsprong vindt in een feit dat zich tijdens de bouwtermijn op de bouwplaats voordoet.

Breid je bescherming verder uit met deze betalende opties

Schade door de werken aan anderen

Het gebouw van je buur wordt beschadigd door de werken?

De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden is gedekt tegen schade veroorzaakt aan anderen:

  • te wijten aan de uitvoering van de verzekerde werken
  • te wijten aan het gebruik van het eigendomsrecht van de bouwheer

Bestaande goederen

Schade aan bestaande goederen, eigendom van de bouwheer, ten gevolge van de werken.