Ga naar de hoofdinhoud

eEn verzekering aan om de gebouwen waarvoor u instaat te beschermen

Aangepaste dekkingen

U geniet onmisbare dekkingen voor uw vastgoed:

 • brand
 • schade veroorzaakt door water, inwerking van elektriciteit, storm
 • schade aan onroerend goed in geval van diefstal of poging tot diefstal
 • vandalisme …

Specifieke dekkingen

 • de gemeenschappelijke zonnepanelen in glasbreuk, storm & hagel
 • de gemeenschappelijke antennes en installaties voor audiovisuele ontvangst
 • het breken van sanitair, uithangborden … gedekt tot 5 500 euro
 • de inhoud van de mede-eigendom, gedekt tot 5 500 euro!

Optie

Dekking rechtsbijstand

Voortaan kan de dekking rechtsbijstand worden afgesloten in Talensia Building.

In het kader van de rechtsbijstand, vertrouwt AXA het beheer van uw schadegeval toe aan Legal Village. Legal Village is een onafhankelijk schaderegelingsbureau gespecialiseerd in rechtsbijstand. Zij informeert u over uw rechten en zoekt voor u een minnelijke, snelle en aanvaardbare oplossing in geval van conflict met de tegenpartij bij een schadegeval. Is dit niet mogelijk, dan komt Legal Village tegemoet in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat.

Ze omvat onder meer:

 • de strafverdediging
  Voorbeeld: de mede-eigendom heeft te lang gewacht om grote herstelwerken te laten uitvoeren aan het dak van het gebouw. Door een storm is de schade verergerd en zijn er dakpannen op een voorbijganger gevallen. Aangezien zijn verwondingen tot een aanzienlijke ongeschiktheid leiden, besluit het parket om de mede-eigendom aan te klagen voor onvrijwillige slagen en verwondingen.
 • het extracontractueel burgerlijk verhaal tegen een aansprakelijke derde
  Voorbeeld: de watervoorzieningsmaatschappij heeft een leiding langs het voetpad vervangen en het tuintje voor het gebouw is daarbij beschadigd geraakt. De procedurekosten om herstel door de aansprakelijke te eisen, worden ten laste genomen.
 • de bemiddeling tussen mede-eigenaars van een blokgebouw
  Voorbeeld: een inwonende mede-eigenaar richt zijn terras in met planten. Hij bedekt de bestaande doorschijnende scheiding met planten waardoor deze ondoorschijnend wordt. Zijn buurman klaagt erover dat hij aan zijn kant geen licht binnenkrijgt. Een bemiddelaar komt tussenbeide en vindt een oplossing waarin de twee mede-eigenaars zich kunnen vinden.