Ga naar de hoofdinhoud

Opties

Diefstal en vandalisme

Diefstal? Dat overkomt niet alleen anderen. 

De diefstalverzekering komt tussen bij:

 • de verdwijning en beschadiging van de inhoud van het gebouw als gevolg van een diefstal of een poging tot diefstal
 • schade veroorzaakt door vandalisme aan de inhoud als gevolg van een diefstal of poging tot diefstal
 • diefstal van materieel en koopwaar
 • diefstal van waarden in kassa
 • valse bankbiljetten die u te goeder trouw hebt aanvaard
 • diefstal en vandalisme in de ruimten die als woning gebruikt worden, mits regelmatige bewoning

Noodzakelijk om te weten alvorens te onderschrijven

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen. De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

 • diefstal van dieren
 • diefstal en vandalisme gepleegd in de gemeenschappelijke delen van het gedeeltelijk door de verzekerde gebruikte gebouw
 • diefstal en vandalisme gepleegd wanneer het gebouw niet definitief afgesloten en volledig overdekt is
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)

Onrechtstreekse verliezen

Uw onrechtstreekse verliezen na een gedekt schadegeval kunnen eveneens worden vergoed.

Uw uitgaven zoals telefoonkosten, postzegels, verplaatsingen… worden ten laste genomen door een vermeerdering met 10% van de verschuldigde schadeloosstelling voor bepaalde schadegevallen, met een maximum van 75 000 euro.

Rechtsbijstand

In het kader van de rechtsbijstand vertrouwt AXA het beheer van uw schadegeval toe aan Legal Village, een onafhankelijk schaderegelingsbureau gespecialiseerd in rechtsbijstand.

Legal Village informeert u over uw rechten en zoekt een minnelijke, snelle en aanvaardbare oplossing in geval van conflict met de tegenpartij bij een schadegeval. Als dat niet lukt, komt Legal Village tussen in de procedurekosten en de erelonen van uw advocaat. De verzekering rechtsbijstand brand omvat met name:

 • strafrechtelijke verdediging: een voorbijganger valt en dient een klacht in tegen u omdat u het besneeuwde trottoir niet hebt vrijgemaakt
 • extracontractueel burgerrechtelijk verhaal tegen een aansprakelijke derde: u hebt last van waterinsijpeling in uw muren doordat uw buurman zijn dakgoten niet onderhoudt