Ga naar de hoofdinhoud

Back to you

U bedanken voor uw trouw?
Dat doen wij met 'Back to you'

De Back to you actie beloont u voor uw trouw en de initiatieven die u mogelijk neemt inzake veiligheid en sociaal verantwoord gedrag. Het bedrag van de terugbetaling is een percentage van de jaarlijkse premie (zonder kosten en taksen en zonder premies auto), uitgegeven door AXA op naam van de verzekeringsnemer. Het zal worden toegekend voor zover u aan bepaalde voorwaarden met betrekking tot uw contract en de sinistraliteit voldoet.

Aarzel niet het onderstaande actiereglement te raadplegen.

Reglement actie in het Nederlands
Reglement actie in het Duits

Avec « Back to you »,  votre fidélité est récompensée

L'action Back to you récompense votre fidélité et les initiatives que vous prenez éventuellement en termes de sécurité et de comportement socialement responsable. Le montant du remboursement est le résultat d'un pourcentage de la prime annuelle (hors frais et taxes et hors primes auto) émise par AXA au nom du preneur d'assurance. Il vous sera octroyé pour autant que certaines conditions relatives à votre contrat et à la sinistralité soient remplies.

N'hésitez pas à consulter le règlement de cette action ci-dessous.