Ga naar de hoofdinhoud

Geef uw werknemers het extra pensioen dat ze verdienen

Essential for Life Plus

  • Hybriditeit en flexibiliteit
  • Product voor groepsverzekeringen met vaste bijdragen
  • Uitsluitend gefinancierd via werkgeversbijdragen
  • Beheer via collectieve kapitalisatie
  • Opbouw van een vrije reserve

Combineer veiligheid met rendement

Essential for Life Plus, een bovenwettelijk voordeel voor uw medewerkers. Met deze flexibele en hybride groepsverzekering combineert u een hoog rendementspotentieel van een beleggingsfonds met veiligheid dankzij een gewaarborgde rentevoet.

Een nieuwe tak 23-oplossing

We ontwikkelden een nieuwe oplossing in tak 23. De groepsverzekering tak 23 is gebaseerd op het principe van de middelenverbintenis. Doordat ze gekoppeld is aan financiële beleggingen maakt ze het mogelijk om een potentieel hoger maar niet gewaarborgd rendement te verkrijgen. Dat betekent dat u de eventuele risico's gekoppeld aan de schommelingen van de markt aanvaardt.

Dit terwijl u, in functie van uw risico-appetijt, de keuze heeft tussen verschillende beleggingsstrategieën maar ook de mogelijkheid geniet een vrije reserve op te bouwen én om tak 21 en tak 23 te combineren voor meer zekerheid.

In welk opzicht is deze groeps-verzekering flexibel?

Met Essential for Life Plus van AXA hebt u de mogelijkheid om uw groepsverzekering in de loop van het contract te laten evolueren naargelang uw behoeften en de evolutie van de financiële markten.

Zo kunt u:

  • kiezen voor een ander type beleggingsfonds uit de voorgestelde fondsen
  • een deel van de reserves overdragen van tak 23 naar tak 21(*)
  • de verdeling van de werkgeversbijdragen tussen tak 21 en tak 23 wijzigen (*)

(*) Op voorwaarde dat de procedures van de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen (voor werknemers met een arbeidsovereenkomst) in acht worden genomen.

Waarom een vrije reserve voorzien?

Essential for Life Plus biedt u ook de mogelijkheid om een vrije reserve op te bouwen in uw groepsverzekering. Deze kan worden gebruikt om het tekort van de wettelijke rendementsgarantie aan te vullen of om een bijkomend rendement toe te wijzen.
Ze wordt één keer per jaar toegewezen, bij de hernieuwing van het pensioenplan, op basis van het behaalde rendement.

Wat zijn de voordelen van
tak 23?

Rendement: dankzij een gediversifieerde en dynamische activaspreiding ligt het rendementspotentieel hoger dan in tak 21.

Risicobeheer: verschillende risicoprofielen.

Flexibiliteit: actief en dynamisch beheer van financiële activa.

Diversificatie: de mogelijkheid om te beleggen in andere activa dan staatsobligaties (aandelen, onroerend goed ...), wat het risico op verliezen als gevolg van marktontwikkelingen beperkt.

Maakt dit tak 23-product deel uit van een “duurzame beleggings-aanpak”?

De geselecteerde beleggingsfondsen laten toe om rendement en sociale betrokkenheid te combineren. Naast het belang van de traditionele financiële criteria houden deze fondsen eveneens rekening met sociale aspecten, het milieu en goed bestuur. ‘Verantwoord’ beleggen zit namelijk sinds het ontstaan van AXA Investment Managers in 1994 in haar DNA.

Meer info over deze strategische aanpak

Hulp of advies nodig?

Contacteer uw makelaar of stuur ons een e-mail naar