Ga naar de hoofdinhoud

Aanvullend pensioen voor u en uw werknemers

 • Spaar voor uw aanvullend pensioen
 • Geniet mooie fiscale voordelen
 • Bescherm uw inkomen en gezin met extra dekking overlijden of gewaarborgd inkomen

Zelfstandige? In welke formule(s) sparen voor uw pensioen

U kan sparen in een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ), al dan niet gecombineerd met een Individuele Pensioentoezegging (IPT) of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), afhankelijk van uw zelfstandigenstatuut.

Natuurlijk persoon
Rechtspersoon

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

 • fiscaal voordeel tot 53,5% en sociaal voordeel tot 20,5%
 • spaar tot 8,17% van uw referentie-inkomen in een gewoon VAPZ en tot 9,4% in een sociaal VAPZ
 • gewaarborgde rentevoet + mogelijke winstdeelname
 • vastgoedfinanciering mogelijk door middel van een voorschot​ of inpandgeving

  Aanvullende dekkingen

 • extra bescherming van uw gezin en uw inkomen met de bijkomende dekkingen arbeidsongeschiktheid en overlijden
Natuurlijk persoon

Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

 • belastingvermindering van 30% op uw stortingen
 • combinatie veiligheid en potentieel hoger rendement dankzij levenscyclusbeheer
 • vastgoedfinanciering mogelijk door middel van een voorschot​ of inpandgeving

  Aanvullende dekkingen

 • extra bescherming van uw gezin en uw inkomen met de bijkomende dekkingen arbeidsongeschiktheid en overlijden
Rechtspersoon

Individuele Pensioentoezegging (IPT) 

 • tot 100% aftrekbaar van de brutowinst
 • combinatie veiligheid en potentieel hoger rendement dankzij levenscyclusbeheer
 • vastgoedfinanciering mogelijk door middel van een voorschot​ of inpandgeving

  Aanvullende dekkingen

 • extra bescherming van uw gezin en uw inkomen met de bijkomende dekkingen arbeidsongeschiktheid en overlijden
Geconventioneerd zorgverlener

RIZIV

 • pensioenopbouw en/of gewaarborgd inkomen dankzij solidariteitswaarborgen, zonder medische vragenlijst
 • combineer uw RIZIV-pensioenoplossing met VAPZ, IPT of POZ en geniet fiscale voordelen

  Aanvullende dekkingen

 • extra bescherming van uw gezin en uw inkomen met de bijkomende dekkingen arbeidsongeschiktheid en overlijden
Simuleer uw pensioen
Meer info

Groepsverzekering voor uw personeel

Motiveer uw medewerkers door ook voor hen een aanvullend pensioen op te bouwen.

Meer weten

Waarom sparen voor uw pensioen?

Met een gemiddeld maandelijks brutopensioen van 889 euro voor een alleenstaande zelfstandige is sparen voor een aanvullend pensioen een noodzaak! Vul uw wettelijk pensioen aan en geniet ondertussen fiscale voordelen, al dan niet via uw vennootschap.

Bron: Federale Pensioendienst 2020

Combineer met de fiscaal voordelige oplossingen voor particulieren

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Afspraak in uw persoonlijke MyAXA klantenzone!

Hebt u een VAPZ, POZ of bent u de begunstigde van een IPT? In uw MyAXA klantenzone vindt u:

 • informatie en documenten (jaarstaten, fiscale attesten, …) gelinkt aan uw contract(en) aanvullende pensioenopbouw en de eventuele aanvullende dekkingen
 • een gepersonaliseerde visuele weergave van uw bijeengespaarde bedrag en het fiscale voordeel
 • de aangifte en opvolging van uw dossier arbeidsongeschiktheid (indien u voor deze aanvullende dekking hebt gekozen) met een duidelijk zicht op de status van uw dossier, de communicaties en de betalingen.
Meld u aan

Aanpak duurzaam beleggen

AXA Belgium hecht veel belang aan duurzaamheid en steunt de Europese regelgeving omtrent duurzame financiering volledig.

Er wordt niet alleen met de traditionele financiële criteria, zoals rendement, rekening gehouden maar ook met ESG-criteria (ecologisch, sociaal en goed bestuur). Dit product is samengesteld uit duurzame fondsen die ecologische of sociale kenmerken promoten.

Je kan meer informatie terugvinden over deze ecologische of sociale kenmerken in de "ESG infofiche", via onderstaande link.

 • Pension Plan Pro Global Bonds Core
 • Pension Plan Pro Global Bonds Satellite
 • Pension Plan Pro Global Equity
 • Pension Plan Pro Global Equity Real Estate
 • Pension Plan Pro Global Mixed Balanced
 • Pension Plan Pro Global Mixed Dynamic
 • Pension Plan Pro Inflation
 • Pension Plan Pro Liquidity
 • Pension Plan Pro Liquidity Drip Feed
 • Pension Plan Pro secure

Meer weten over uw fondsen?

In de Fundfinder vindt u een overzicht van de samenstelling, de risico's, de geschiedenis van de rendementen en de evolutie van de netto-inventariswaarde van de tak 23 fondsen in het luik Invest van uw contract.

Naar de Fundfinder

Nog vragen?

Het doel van de dekking arbeidsongeschiktheid is een verlies van beroepsinkomen te vergoeden.

De bijkomende verzekering die het arbeidsongeschiktheidsrisico dekt, stelt aan de verzekeringnemer een dekking ‘Terugbetaling’ en een dekking ‘Rente bij arbeidsongeschiktheid’ voor.

De dekking ‘Terugbetaling’ (van de jaarlijkse premies) kan afzonderlijk worden afgesloten.

De dekking ‘Rente bij arbeidsongeschiktheid’ kan afzonderlijk worden afgesloten als de hoofdverzekering een ‘sociale’ pensioenovereenkomst of een sociaal VAPZ is. Als de hoofdverzekering een ‘gewone’ pensioenovereenkomst is, kan ze enkel samen met de dekking ‘Terugbetaling’ worden afgesloten.

Wanneer je bij je spaarformule voor een aanvullend pensioen een bijkomende dekking overlijden en/of arbeidsongeschiktheid afsluit, heb je toegang tot je medische vragenlijst via de jou toegezonden e-mail of via de rubriek ‘Je verzekeringen’ in je MyAXA klantenzone (‘Medische vragenlijst-kaart’ onder ‘Documenten’).

Ja. Elke zelfstandige die voldoende sociale bijdragen betaald heeft kan sparen via het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Daarnaast kan je als zelfstandige met een vennootschap ook sparen in een Individuele Pensioentoezegging (IPT) of als zelfstandige met een eenmanszaak in een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Je kan uiteraard als zelfstandige ook steeds sparen via pensioensparen en/of langetermijnsparen.

Bij een VAPZ geldt het stelsel van de fictieve rente: op de wettelijke pensioenleeftijd wordt het brutokapitaal uitbetaald. Daarop dient een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van max. 2% te worden betaald. Afhankelijk van uw leeftijd op het moment van pensionering, wordt er tussen 3,5% en 5% van het uitgekeerde bedrag toegevoegd aan uw pensioeninkomen gedurende 10 jaar (indien u 65 jaar of ouder bent) of gedurende 13 jaar in de personenbelasting.

Bij een IPT is er een eenmalige eindbelasting van 20% op 60 jaar, 18% op 61 jaar en 16,5% op de leeftijd van 62 tot 64 jaar. Op de wettelijke pensioenleeftijd geldt er een belasting van 10% als u tot die leeftijd actief blijft. Dit pensioenkapitaal wordt nog onderworpen aan een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van max. 2% bovenop je eindbelasting.

Bij een POZ bedraagt de eindbelasting slechts 10% op je eindkapitaal. Daarnaast is er een RIZIV-bijdrage van 3,55% en een solidariteitsbijdrage van max. 2%.

Interessant voor u

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.