Ga naar de hoofdinhoud

In een notendop

Verplichte verzekering om uw personeelsleden te dekken tegen letsels als gevolg van een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van en naar het werk.

Uw VERZEKERING DEKT u VOOR: 

Thuiswerk

Dekking voorzien voor telewerkers.

Tijdelijke opdrachten

Tijdelijke opdrachten in het buitenland.

Evenementen

Dekking van sportieve, culturele en sociale evenementen.

Bijstand bij schadegeval

De klok rond telefonische bijstand, psychologische bijstand, vervoer,…

Opties

Extralegale dekkingen 

Ligt het loon van uw personeel boven het wettelijke maximum?

Met de extralegale dekkingen kan uw medewerker het inkomensverlies na een arbeidsongeval beperken.

“Gewaarborgd loon” 

Als uw medewerker arbeidsongeschikt is, blijft u de eerste 30 dagen zijn loon uitbetalen. Deze dekking voorziet in een bijdrage in uw werkgeverslasten en/of -bijdragen tijdens deze periode van het gewaarborgd loon.

BA werkgever

Bij een arbeidsongeval bent u gedekt tegen de soms heel dure gevolgen van uw eventuele buitencontractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid tegenover uw personeelsleden. Wij komen tussen voor maximaal 500.000 euro per schadegeval.