Ga naar de hoofdinhoud
NL

Sustainability-strategie bij AXA Belgium

We willen samen vooruitgaan door te beschermen wat belangrijk is.

Sustainability staat centraal in onze visie en is de drijvende kracht achter ons merk, onze klantentevredenheid en de betrokkenheid van onze medewerkers.

Voor een verzekeraar als AXA gaat duurzaam ondernemen over het beschermen van mensen en bedrijven op de lange termijn. Als grote internationale speler creëren we waarde voor klanten en stakeholders, en dragen we bij aan maatschappelijke stabiliteit en economische groei.

Drie pijlers

Onze Sustainability-inspanningen komen tot uiting in deze drie pijlers:

Gezondheids- en ziektepreventie

AXA wil mensen verzekeren tegen de risico’s van het leven, hen zoveel mogelijk helpen om ongevallen te voorkomen en als die toch plaatsvinden, de impact ervan verminderen. Onze missie “Samen vooruitgaan door te beschermen wat belangrijk is” is daar de perfecte illustratie van. Daarom zijn we al jaren partner van Redders aan Zee, de Belgische Cardio­logische Liga, Stichting tegen Kanker en Oscare.

We geloven steevast in een gezondere, groenere samenleving. Om die reden hebben we ons als investeerder en verzekeraar volledig teruggetrokken uit de tabaks- en steenkoolindustrie en hebben we onze groene beleggingen fors opgetrokken.

Klimaatverandering en mobiliteit

Om de ecologische voetafdruk van ons hoofdkantoor te verminderen, zijn we in 2017 verhuisd naar nieuwe, centraal gelegen en energievriendelijke kantoren. We maken er gebruik van 100% hernieuwbare energie, digitaliseren onze processen en produceren minder afval. Resultaat: minder CO2-uitstoot. Via ons partnership met GoodPlanet moedigen we onze stakeholders aan hetzelfde te doen.

Als grootste autoverzekeraar van het land zoeken we ook mee naar duurzame mobiliteitsoplossingen. Dankzij onze recente partnerships met de Fietsersbond en de Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde en haar Waalse tegenhanger Agence Wallonne pour la Sécurité routière willen we nog meer inzetten op sensibilisering en preventie op het vlak van veilige, duurzame en zachte mobiliteit.

Sociale inclusie

Samen met onze bevoorrechte partners ToekomstATELIERdelAvenir en Special Olympics, gaan we de strijd aan tegen sociale uitsluiting. Dat deze pijler ons na aan het hart ligt, bewijzen we ook met ons vrijwilligersprogramma AXA Hearts in Action. We willen hiermee onze eigen medewerkers aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor het goede doel en zo sociale inclusie en risicopreventie bevorderen.

Sustainability-inspanningen meten

Via deze rapporten kunnen we bij AXA Belgium onze Sustainability-inspanningen meten:

  • Community Investment Report: brengt vrijwilligerswerk van AXA in kaart
  • Environmental Report: meet eigen AXA-inspanningen op milieuvlak, vnl. CO2-uitstoot
  • AXA Entity Sustainability Index: deze prestatie-indicator (gebaseerd op de Dow Jones Sustainability Index) maakt het mogelijk om de vooruitgang te meten van al onze Sustainability-inspanningen en zo de toekomstige acties te bepalen om nog beter te scoren
  •  

Bovendien, in een Europese poging om te uniformiseren wat "duurzame financiering" betekent, publiceren we op axa.be informatie over de wijze waarop duurzaamheidsrisico’s geïntegreerd worden in ons beleggingsbeleid alsook in ons beloningsbeleid van het personeel.