Ga naar de hoofdinhoud

Handleiding arbeidsongevallen

Wat te doen als u onmiddellijk weer aan het werk gaat?

 1. Hebt u hulp nodig of hebt u een specifieke vraag?

  Wij zijn hier om u te helpen. Gebruik het contactformulier van het platform MyAXA Accident@Work.

 2. Geef uw ongeval aan

  Doe zo snel mogelijk aangifte van uw arbeidsongeval bij uw werkgever (indien mogelijk, onmiddellijk na het ongeval).

  WIE VERWITTIGEN BIJ EEN ARBEIDSONGEVAL?
 3. Volg uw dossier online

  Eens uw dossier geopend is, verstuurt AXA u een communicatie via brief zodat u uw dossier online kan opvolgen via MyAXA Accident@Work.

  IK RAADPLEEG MIJN DOSSIER ONLINE
 4. Vul uw dossier online aan

  Eens uw dossier geopend is, is het mogelijk dat AXA aanvullende informatie vraagt. Vul uw dossier online aan via MyAXA Accident@Work. U kan hier ook de status van uw verstuurde documenten raadplegen en zien of deze goed ontvangen en reeds behandeld werden door AXA.

  IK VERVOLLEDIG MIJN DOSSIER ONLINE
 5. Verzamel uw kosten verbonden aan uw arbeidsongeval

  Eens uw dossier aanvaard is, dekt AXA de medische kosten verbonden aan uw arbeidsongeval: consultaties bij de huisarts, aankoop van geneesmiddelen, verplaatsingskosten voor een bezoek aan de raadsgeneesheer, … Om een terugbetaling te ontvangen, stuur ons een kopie van uw kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp via MyAXA Accident@Work.

  IK STUUR MIJN KOSTEN NAAR AXA
 6. Raadpleeg de terugbetalingen

  Alle verstuurde kosten worden hernomen op MyAXA Accident@Work. Raadpleeg de rubriek ‘Mijn Betalingen’ om de status en de terugbetaling eenvoudig te volgen.

  IK VOLG DE STATUS VAN MIJN ONTVANGEN BETALINGEN

Wat te doen als u tijdelijk moet stoppen met werken?

 1. Hebt u hulp nodig of hebt u een specifieke vraag?

  Wij zijn hier om u te helpen. Gebruik het contactformulier van het platform MyAXA Accident@Work
 2. Geef uw ongeval aan

  Doe zo snel mogelijk aangifte van uw arbeidsongeval bij uw werkgever (indien mogelijk, onmiddellijk na het ongeval).

  WIE VERWITTIGEN BIJ EEN ARBEIDSONGEVAL?
 3. Raadpleeg de terugbetalingen en de eventuele (salaris)uitkeringen

  Alle verstuurde kosten en de eventuele (salaris)uitkeringen worden hernomen op MyAXA Accident@Work. Raadpleeg de rubriek ‘Mijn Betalingen’ om de status en het bedrag eenvoudig te volgen.

  IK VOLG DE STATUS VAN MIJN ONTVANGEN BETALINGEN

  HOE WORD IK VERGOED TIJDENS MIJN ARBEIDSONGESCHIKTHEID?
 4. Volg uw dossier online

  Eens uw dossier geopend is, verstuurt AXA u een communicatie via brief zodat u uw dossier online kan opvolgen via MyAXA Accident@Work.

  IK RAADPLEEG MIJN DOSSIER ONLINE
 5. Vul uw dossier online aan

  Eens uw dossier geopend is, is het mogelijk dat AXA aanvullende informatie vraagt. Vul uw dossier online aan via MyAXA Accident@Work. U kan hier ook de status van uw verstuurde documenten raadplegen en zien of deze goed ontvangen en reeds behandeld werden door AXA.

  IK VERVOLLEDIG MIJN DOSSIER ONLINE
 6. Verzamel uw kosten verbonden aan uw arbeidsongeval

  Eens uw dossier aanvaard is, dekt AXA de medische kosten verbonden aan uw arbeidsongeval: consultaties bij de huisarts, aankoop van geneesmiddelen, verplaatsingskosten voor een bezoek aan de raadsgeneesheer, … Om een terugbetaling te ontvangen, stuur ons een kopie van uw kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp via MyAXA Accident@Work.

  IK STUUR MIJN KOSTEN NAAR AXA

Wat te doen als u gevolgen overhoudt aan uw ongeval?

 1. Hebt u hulp nodig of hebt u een specifieke vraag?

  Wij zijn hier om u te helpen. Gebruik het contactformulier van het platform MyAXA Accident@Work.

 2. Geef uw ongeval aan

  Doe zo snel mogelijk aangifte van uw arbeidsongeval bij uw werkgever (indien mogelijk, onmiddellijk na het ongeval).

  WIE VERWITTIGEN BIJ EEN ARBEIDSONGEVAL?
 3. Volg uw dossier online

  Eens uw dossier geopend is, verstuurt AXA u een communicatie via brief zodat u uw dossier online kan opvolgen via MyAXA Accident@Work.

  IK RAADPLEEG MIJN DOSSIER ONLINE
 4. Vul uw dossier online aan

  Eens uw dossier geopend is, is het mogelijk dat AXA aanvullende informatie vraagt. Vul uw dossier online aan via MyAXA Accident@Work. U kan hier ook de status van uw verstuurde documenten raadplegen en zien of deze goed ontvangen en reeds behandeld werden door AXA.

  IK VERVOLLEDIG MIJN DOSSIER ONLINE
 5. Verzamel uw kosten verbonden aan uw arbeidsongeval

  Eens uw dossier aanvaard is, dekt AXA de medische kosten verbonden aan uw arbeidsongeval: consultaties bij de huisarts, aankoop van geneesmiddelen, verplaatsingskosten voor een bezoek aan de raadsgeneesheer, … Om een terugbetaling te ontvangen, stuur ons een kopie van uw kosten en van de getuigschriften voor verstrekte hulp via MyAXA Accident@Work.

  IK STUUR MIJN KOSTEN NAAR AXA
 6. Raadpleeg de terugbetalingen en de eventuele (salaris)uitkeringen

  Alle verstuurde kosten en de eventuele (salaris)uitkeringen worden hernomen op MyAXA Accident@Work. Raadpleeg de rubriek ‘Mijn Betalingen’ om de status en het bedrag eenvoudig te volgen.

  IK VOLG DE STATUS VAN MIJN ONTVANGEN BETALINGEN

  HOE WORD IK VERGOED TIJDENS MIJN ARBEIDSONGESCHIKTHEID?
 7. Afspraak bij de raadsgeneesheer om uw graad van ongeschiktheid te bepalen

  Indien uw letsels niet meer gunstig evolueren zal een raadsgeneesheer uw graad van ongeschiktheid bepalen. Hij zal AXA op de hoogte brengen van uw situatie, die dan op haar beurt de nodige stappen zal ondernemen om u een uitkering te laten genieten die overeenstemt met uw ongeschiktheid. Deze uitkering zal u levenslang worden uitbetaald, los van het feit of u het werk al dan niet herneemt.

  Werkt u in de publieke sector, dan zal de bevoegde medische dienst uw graad van ongeschiktheid bepalen en uw werkgever hiervan op de hoogte brengen.

Nuttige links

Bent u een werkgever en wilt u graag een verzekering arbeidsongevallen onderschrijven voor uw medewerkers?

Ontdek onze oplossingen op het vlak van arbeidsongevallen:

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as