Ga naar de hoofdinhoud

Handleiding medische zorgen

Wat zijn de andere gedekte medische zorgen?

Wat zijn de gedekte medische zorgen, niet verbonden aan een hospitalisatie?

Het gaat over medische zorgen (ook ‘ambulante zorgen’ genaamd) die niet gemaakt zijn in het kader van een hospitalisatie. Het gaat bijvoorbeeld over kosten voor een bezoek aan de dokter of de tandarts, kosten voor geneesmiddelen, tandprothesen of brilglazen.

Deze kosten kunnen zich onverwachts voordoen en zijn meestal niet gedekt door andere verzekeringen. Op een jaar tijd, kunnen deze kosten oplopen tot een aanzienlijk bedrag. Weet u niet of u verzekerd bent voor dit type kosten? Bekijk uw dekkingen op MyAXA Healthcare.

IK ONTDEK DE LIJST VAN DE GEDEKTE AMbulante ZORGEN

Welke medische kosten zijn mogelijk gedekt door AXA?

De types medische zorgen die gedekt zijn door AXA hangen af van de verzekering. Hierbij enkele voorbeelden:

Tandzorgen

 • Kosten voor behandelingen en tandzorgen, zowel preventief als curatief (controlebezoeken, verwijdering van tandsteen, röntgenfoto, parodontologie …).
 • Orthodontiekosten (van de verzekerden die jonger zijn dan 25 jaar).
 • Kosten voor de volgende tandprothesen: uitneembare of vaste tandprothesen, implantaten, stifttanden, kronen en bruggen (beperkt tot één tegemoetkoming om de 5 jaar voor eenzelfde tand).

Optische zorgen

 • Kosten voor behandelingen en optische zorgen, zowel preventief als curatief met uitsluiting van kosten voor oogcorrecties (bijvoorbeeld laserbehandelingen).
 • Kosten voor brilglazen.
 • Montuurkosten, maximaal één keer om de 5 jaar.

Andere ambulante zorgen

 • Medische en paramedische erelonen (erelonen van een arts, diëtist, podoloog, logopedist, kinesitherapeut, fysiotherapeut, osteopaat, chiropractor, homeopaat, acupuncturist, psychoanalyticus en/of erelonen van een psycholoog).
 • Medische analyses en medische beeldvorming.
 • Medische protheses.
 • Orthopedische toestellen.
 • Geneesmiddelen (met inbegrip van homeopathische middelen).

Een overzicht van de andere medische kosten waarvoor u gedekt bent door uw gezondheidsverzekering van AXA vindt u op MyAXA Healthcare in de rubriek ‘detail van mijn dekkingen’.

IK ONTDEK DE LIJST VAN DE GEDEKTE ANDERE MEDISCHE ZORGEN

 

Hoe een terugbetaling aanvragen voor uw medische kosten?

Wilt u een terugbetaling aanvragen voor medische kosten, niet verbonden aan een hospitalisatie of zware ziekte? Ontdek de te volgen stappen:
 1. Vraag een terugbetaling aan uw ziekenfonds

  Stuur alle documenten in het kader van uw medische kosten (voorschriften, getuigschriften voor verstrekte hulp) naar het ziekenfonds. Maak vooraf een kopie zodat u deze, nadien, naar AXA kan sturen.

 2. Controleer de terugbetalingsvoorwaarden

  Controleer of uw aanvraag tot terugbetaling beantwoordt aan de voorwaarden van uw gezondheidsverzekering. De tussenkomst van uw verzekering kan namelijk beperkt zijn voor bepaalde kosten, zowel in de tijd als op het vlak van bedrag. Bovendien kan een deel van de kosten ten laste van de verzekerde blijven.

  IK CONTROLEER DE TERUGBETALINGSVOORWAARDEN
 3. Stuur ons al uw documenten in het kader van uw medische kosten om een aanvullende terugbetaling te ontvangen

  Eens u een antwoord van het ziekenfonds gekregen hebt, kunt u alle documenten in het kader van uw medische kosten verzamelen (kopie van de voorschriften en de medische kosten, evenals de terugbetalingsattesten van het ziekenfonds of hun antwoord bij een niet-tussenkomst) en ons opsturen via het platform MyAXA Healthcare

  Werkt u binnen de bewakings- of de schoonmaaksector? Bundel in dat geval al uw medische kosten en de terugbetalingsattesten van uw ziekenfonds per maand en verstuur ze twee keer per jaar naar AXA via MyAXA Healthcare

  IK STUUR MIJN MEDISCHE KOSTEN NAAR AXA

Nuttige documenten

Download alle nuttige documenten (Medi-Assistancekaart, AssurPharma barcode en het andere digitale materiaal) op MyAXA Healthcare.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as