Ga naar de hoofdinhoud
NL

Schade woning aangeven

Een schadegeval thuis? Wat nu?

Wanneer je woning is beschadigd, staan je makelaar en AXA aan je zijde om alles zo snel mogelijk weer in orde te krijgen!

Wat zijn de stappen?

 1. Beperk de schade 

   

 2. Contacteer je makelaar om de schade door te geven 

   

 3. Bereid je voor op de komst van een expert

   

 4. Bevestigingvan tussenkomst door de verzekeraar 

   

Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij jou in de buurt
Vind je makelaar

Nog vragen?

Doe je aangifte bij je makelaar.

In geval van diefstal of vandalisme: dien onmiddellijk een klacht in bij de politie.

Vraag een kopie van je verklaring en voeg deze bij je aangifte.

Na ontvangst van je aangifte openen wij je schadedossier en informeren we je over de volgende stappen.

 1. Expertiseverslag

  De expert komt namens ons tussenbeide om je schade te beoordelen en, voor zover mogelijk, de oorzaak van de schade vast te stellen. Daartoe stelt hij een expertiseverslag op, waarin hij de verschillende schadegevallen en de respectievelijke bedragen oplijst. Hij zal je de berekeningen duidelijk uitleggen en je uitnodigen om het verslag te ondertekenen.

  Aarzel niet om in geval van twijfel contact op te nemen met de expert, die alle informatie graag met je doorneemt. Hij kan je ook, in samenwerking met jouw makelaar, technisch advies geven en je informeren over de toekomstige stappen van je dossier.

 2. Bevestiging van tussenkomst

  Op basis van het expertiseverslag nemen wij een standpunt in over de dekking van je schade en stellen wij het exacte bedrag van de eventuele vergoeding vast. Soms kan een eigen risico van toepassing zijn. Na betaling ontvang je een brief met de afrekening (met een kopie naar je makelaar).

 3. Uitbetaling

  Het verschuldigde bedrag wordt op je rekening gestort, zodat je met de werkzaamheden kan beginnen of de reeds gemaakte kosten kan terugvorderen als de maatschappij daarmee heeft ingestemd.

  Voor een dossier zonder tussenkomst van derden volgen al deze stappen elkaar zeer snel op. In geval van een natuurramp of uitzonderlijke omstandigheden kan dit langer duren, maar AXA zal in ieder geval alles in het werk stellen om je zo snel mogelijk schadeloos te stellen.

  Aarzel niet om contact op te nemen met je makelaar voor alle informatie omtrent je dossier. Hij geeft altijd uitstekend advies.

Indien nodig komen een expert en je makelaar ter plaatse om de schade te beoordelen en een vergoeding voor te stellen. Breng indien mogelijk geen wijzigingen aan in de beschadigde eigendommen die het identificeren en schatten van de schade kunnen bemoeilijken. Als dit toch nodig is, vergeet dan niet om eerst foto's te maken. Maak een gedetailleerde lijst van alle schade die je hebt geleden en voorzie de expert van zoveel mogelijk bewijsstukken. Denk eraan de volgende documenten te verzamelen:

 • Bewijs van de dringende uitgaven die je hebt moeten doen
 • De inventaris met, bij voorkeur, foto's van de aangetaste goederen
 • Een schatting van de geleden schade, eventueel op basis van offertes voor herstel of vervanging van de beschadigde goederen
 • Facturen voor aankopen van beschadigde of gestolen goederen in geval van diefstal; of, bij gebrek aan een factuur, een foto om te bewijzen dat de goederen aan je toebehoorden
 • ...

Dit zal het werk makkelijker maken en je zaak des te sneller laten vorderen!

Waar mogelijk kan de expert je de mogelijkheid bieden om de beoordeling vanop afstand te doen (video-expertise). In dit geval toon je de schade wanneer het je uitkomt met je smartphone of tablet via de ClaimsXperience app.

Neem eerst de noodzakelijke maatregelen om verdere schade te voorkomen. Als je kosten moet maken, kan je het beste vooraf toestemming vragen aan je verzekeraar.

Bel gerust naar onze Eerste Hulp om je te helpen bij de eerste veiligheidsmaatregelen! Na een gedekt schadegeval worden jouw spullen gered, opgeslagen of beschermd: bijvoorbeeld door het tijdelijk verzegelen/beveiligen van je woning.

We zoeken ook oplossingen voor je als je woning onbewoonbaar is: tijdelijke huisvesting, …