Ga naar de hoofdinhoud

Syndic4you 

Biedt AXA een digitaal en gepersonaliseerd beheer van jouw mede-eigendom aan tot de volgende algemene vergadering!

Syndic4you, dat is:

 • Een administratief, boekhoudkundig en juridisch beheersplatform. Even gemakkelijk als nauwkeurig in gebruik
 • Online hulp van experts in mede-eigendom

Syndic4you is ontworpen door vrijwillige syndici voor vrijwillige syndici van kleine mede-eigendommen.

Hoe kan je van je Syndic4you-voordelen genieten?

Vraag jouw demo aan Syndic4you.

 • Je neemt contact op met Syndic4you en je vermeldt dat je AXA-klant bent of je probeert het platform hier.
 • Binnen de 48 uur neemt een expert in mede-eigendom contact met je op en begeleidt hij je door het platform.

Zo eenvoudig is het om te starten met het digitale beheer van je mede-eigendom.

Reglement van de commerciële actie van AXA

Brandverzekeringscontract voor een appartementsgebouw

Doel van dit reglement en de organisator:

Dit reglement bepaalt de voorwaarden voor deelname die van toepassing zijn op deze commerciële actie georganiseerd op het Belgisch grondgebied door AXA Belgium nv, met maatschappelijke zetel te Troonplein 1, 1000 Brussel (hierna AXA genoemd).

AXA kan een deelnemer op ieder ogenblik uitsluiten van de actie in geval van inbreuk op één van de deelnamevoorwaarden of in geval van misbruik, bedrog of deelname te kwader trouw aan deze commerciële actie.

Deelnemers en voorwaarden verbonden aan de actie:

Deze commerciële actie wordt énkel opengesteld voor verzekeringnemers van een contract AXA Comfort Thuis Flex, Comfort Thuis Speciaal Buildimo – Buildimax – Buildimax All Risk en de contracten Thuis Speciaal oude generatie afgesloten uiterlijk 17 november 2020 voor een appartementsgebouw. De doelgroep van deze actie heeft enkel betrekking op gebouwen van minder dan 20 kavels die niet beheerd worden door een professionele syndicus. Deze actie kent aan de verzekeringnemer en zijn vrijwillige syndicus de volgende voordelen toe:

 • Gratis abonnement Syndic4you formule Basic tot de volgende algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars, voor een duur van minstens drie maanden:
  • vereenvoudigde boekhouding online
  • betalingsherinnering in één klik
  • afrekeningen van individueel verbruik en geautomatiseerde boekhoudrapporten
  • opslag van documenten
  • persoonlijke toegang tot het platform voor elke mede-eigenaar
  • onlinetest voor juridische conformiteit en veiligheid van gebouwen gecertificeerd door AXA + analyse van de resultaten met een Syndic4you-adviseur
 • Videoconferentie van 1/2 uur met een expert in mede-eigendom van Syndic4you die de vragen van de vrijwillige syndicus in verband met de mede-eigendom beantwoordt
 • Onlinecoaching van een expert in mede-eigendom van Syndic4you voor de algemene vergadering: oproepingen, agenda, stemming, opstelling van de notulen ...

De waarde van het abonnement Basic Syndic4you bedraagt 6 euro incl. taksen / maand per appartement (prijs geldig op 17 november 2020).

Deze voordelen kunnen slechts één keer per afgesloten contract worden toegekend en ze kunnen niet worden terugbetaald, omgeruild of verlengd na de einddatum van deze actie.

Indien de voordelen niet binnen de vastgestelde termijn (tot 31/12/2021) werden gebruikt, zal het niet mogelijk zijn om het bedrag dat overeenstemt met de hierboven beschreven voordelen, in welke vorm ook, te recupereren.

Gegevens van Syndic4you

 

Rue Emile Francqui 6/3

 

1435 Mont-Saint-Guibert

+32 2 832 80 40 - hello@syndic4you.be

Duur van de actie:

Deze actie is geldig van 17 november 2020 tot vrijdag 31 december 2021.

Procedure voor deelname aan de actie:

 • De verzekeringnemer of zijn vrijwillige syndicus neemt contact op met Syndic4you of schrijft zich in via de specifieke homepage van AXA op de site van Syndic4you.
 • Syndic4you neemt binnen de 48 uur opnieuw contact met hem op om hem een onlinedemo van het platform voor te stellen en de account van de (mede-)eigendom aan te maken op de site van Syndic4you.
 • De verzekeringnemer of zijn vrijwillige syndicus deelt aan Syndic4you de datum van de volgende algemene vergadering mee.

Terugbetaling in geval van niet-naleving van de voorwaarden

Indien het brandverzekeringscontract van het gebouw wordt opgezegd voor de jaarlijkse vervaldatum en indien dit voordeel intussen werd gebruikt, vraagt AXA Belgium geen compensatiekosten aan de verzekeringnemer.

Indien het voordeel frauduleus werd gebruikt of indien de verzekeringnemer of de syndicus niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden heeft Syndic4you het recht om van hem een forfaitair bedrag van 300 euro te eisen per gebouw dat deel uitmaakt van de mede-eigendom, alsook het bedrag van het Basic-abonnement dat de verzekeringnemer of syndicus zou hebben genoten zonder deze actie, zijnde 6 euro per maand per kavel (naargelang het aantal maanden waarin dit voordeel werd gebruikt).

Wettelijke vermeldingen

AXA behoudt zich het recht voor om dit reglement op ieder ogenblik te wijzigen. Het reglement en elke wijziging ervan worden gepubliceerd op www.axa.be/ab/NL/s4y/Pages/reglement.aspx. Het feit dat een bepaling van dit reglement nietig zou worden verklaard, doet niets af aan de geldigheid van de andere bepalingen.

AXA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de wijziging van bepaalde modaliteiten van deze actie in geval van overmacht.

AXA behoudt zich het recht voor om de actie of het verloop ervan te wijzigen indien dit gerechtvaardigd is door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. AXA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onderbreking, het uitstel of de annulering van de actie als gevolg van omstandigheden buiten zijn wil.

Aangezien AXA zich beperkt tot de organisatie van de deelname aan deze actie kan het in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de relatie die eruit voortvloeit tussen de deelnemer en Syndic4you, de eventuele problemen die zich voordoen bij het gebruik van het platform van Syndic4you of bij contacten en telefoongesprekken met Syndic4you.

Dit reglement is geregeld door het Belgisch recht en ieder geschil met betrekking tot de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.

Bij vragen of klachten over deze actie (met uitsluiting van elk onderwerp dat betrekking heeft op de contractuele relatie tussen de deelnemer en Syndic4you) kan de deelnemer uiterlijk 7 werkdagen na de datum van afsluiting van deze actie het onlineklachtenformulier van AXA invullen. Iedere klacht die buiten deze termijn wordt ingediend, kan niet worden weerhouden.

Persoonlijke gegevens

Zodra de deelnemer naar aanleiding van deze actie (verzekeringnemer of vrijwillige syndicus) zich inschrijft op de specifieke AXA-homepage op www.syndic4you.be om door Syndic4you opnieuw benaderd te worden om het hierboven beschreven voordeel te genieten, deelt hij daarin mee:

 • Naam, voornaam
 • Telefoonnummer
 • Mailadres

De deelnemer geeft het nummer van het verzekeringscontract Building door aan Syndic4you tijdens het telefoongesprek of bij de mailuitwisseling tussen de deelnemer en Syndic4you.

De gegevens, die de verzekeringnemer of de vrijwillige syndicus aan Syndic4you doorgeeft op de landing page van AXA op www.syndic4you.be, worden aan AXA bezorgd, om het bestaan van het verzekeringscontract te controleren en de commerciële relatie tussen de makelaar en zijn klant te verbeteren.

De gegevens van de mede-eigendommen die ingeschreven zijn op het Syndic4you-platform zijn eigendom van Syndic4you en worden in geen geval door Syndic4you doorgegeven aan AXA.

Laatste datum van wijziging van dit reglement: 17/11/2020