Ga naar de hoofdinhoud
NL

Je verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s dekt je voor 

Er wordt sanitair gestolen of een onderdeel van de constructie stort in. De schade of diefstal wordt vergoed in het kader van de verzekering.

Je geniet dekking voor schade aan de werken door:

  • brand, ontploffing
  • overstroming, storm, onweer
  • ongevallen: een omgevallen kraan, aanrijding door een voertuig, instorting, …
  • diefstal en vandalisme
  • eigendom van de bouwheer
  • fout in ontwerp, berekening, eigen gebrek van de materialen met uitzondering van het door deze fout of eigen gebrek aangetaste deel van de goederen

Werd het lastenboek niet gerespecteerd? Lopen de werken vertraging op? Dankzij de ’Rechtsbijstand – bemiddeling’ kan je je rechten laten gelden in een buitengerechtelijke bemiddeling, een effectieve, snelle en goedkopere conflictoplossing dan een gerechtelijke procedure.

Tijdens deze periode dekken we de schade die zijn oorsprong vindt in een feit dat zich tijdens de bouwtermijn op de bouwplaats voordoet.

Breid je bescherming verder uit met deze betalende opties

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden, schade veroorzaakt aan anderen:

  • te wijten aan de uitvoering van de verzekerde werken
  • te wijten aan het gebruik van het eigendomsrecht van de bouwheer

Schade aan bestaande goederen, eigendom van de bouwheer, ten gevolge van de werken.