Ga naar de hoofdinhoud

Onze Woonverzekering voor medehuurders

Je sluit, 24/7 online, één enkel contract af die alle medehuurders dekt. Je ontvangt je contract onmiddellijk en bent vanaf de volgende dag verzekerd.

Bovendien geniet je van extra voordelen zoals bemiddeling bij conflicten tussen huisgenoten of met je huisbaas. Maar we hebben ook een samenhuurpact om het dagelijks leven met je huisgenoten te beheren.

Wij vergoeden de schade aan:

 • de woning die je huurt en waarvoor je geacht wordt verantwoordelijk te zijn (huurdersaansprakelijkheid)
  ! Deze dekking is, behalve in Brussel, overal verplicht.
 • de gemeenschappelijke en je privé-inboedel

Je Brandverzekering dekt je voor:

 • brand, storm, …
 • water- of elektriciteitsschade
 • breken en barsten van glas, vandalisme
 • 24/7 bijstand
 • elektrische schade aan huishoudtoestellen en multimedia
 • ontdooiing van voedingswaren na een elektriciteitsdefect, onopzettelijk of als gevolg van een gedekt schadegeval, ook in de koelkast
 • Heb je nog specifieke noden (zonnepanelen, domotica, …) of als je ruimere vergoedingsplafonds of dekkingen wenst, dan kan je terecht bij je makelaar voor een formule die beter bij jou past.

Breid je bescherming verder uit met deze betalende opties

Diefstal

Met deze optie ben je bijvoorbeeld verzekerd tegen diefstal:

 • in het kot van je kind, de feestzaal die je huurt, je vakantieverblijf, …
 • van je portefeuille of kleding uit je kastje in de sportzaal
 • met bedreiging en geweld

Deze diefstaldekking geldt ook voor de opties ‘Terras & tuin’, ‘Zwembad’ en ‘Business’, als je deze betalend opties hebt afgesloten.

AXA en Verisure, de Europese leider voor alarmsystemen in woningen, delen hun expertise ten voordele van jouw veiligheid.

Vraag een gratis veiligheidsstudie en geniet voordelen en kortingen.

Terras & tuin

Je buitenmeubels, parasol, BBQ, planten, tuinhuis, grasmaaier, fonteintje, … Na een storm kunnen de vervangende aankopen en herstellingen je veel geld kosten.

Met deze optie ben je ook verzekerd bij schade aan:

 • constructies, meubels, materieel en andere inhoud voor het gebruik van de aanleg van je tuin
 • planten
 • alle andere voorwerpen die je in je tuinhuis bewaart (fietsen, speelgoed, …)

Onze opties die je enkel via je makelaar kan afsluiten

Zwembad

Heb je een zwembad of jacuzzi in je woning? Dan wil je deze investering toch wel goed  schermen?

Met deze optie ben je verzekerd voor:

 • je binnen- of buitenzwembad, je buitenjacuzzi en je zwemvijver
 • de meubels, het materieel, de terrassen, hokjes en bijgebouwen
 • het verlies van water uit de installatie

Zelfstandige activiteit in huis

Ben je zelfstandige en werk je thuis? Met de optie Business ben je in je woning gedekt voor:

 • materiaal en voorraden die je thuis bewaart
 • cash geld, tot 4 400 euro
 • je beroepsuitrusting
 • de uitrusting van je personeel
 • de persoonlijke bezittingen van je patiënten of klanten, tot 2 750 euro

Extra uitgaven door een schadegeval 

De vergoeding van een schadegeval is een zaak maar soms moet je bovendien van hier naar daar rijden, brieven posten en tientallen telefoontjes plegen. En ook dat brengt kosten met zich mee. Daarom verhoogt deze optie je schadevergoeding met 10%.

Geparkeerd voertuig 

Met deze optie ben je gedekt voor gebeurtenissen die je niet kan voorzien. Stel dat je geparkeerd voertuig wordt beschadigd bij hagel, een boom die valt, …

Deze dekking is geldig:

 • voor je wagen, motor, caravan, motorboot en jetski geparkeerd in je woning of tot op 1 km ervan
 • bij schade door brand, explosie, sneeuwdruk, natuurrampen, … 

Heb je nog specifieke noden (zonnepanelen, domotica, …) of als je ruimere vergoedingsplafonds of dekkingen wenst, dan kan je terecht bij je makelaar voor een formule die beter bij jou past.