Ga naar de hoofdinhoud

Enkele nuttige, aanvullende verzekeringen

Om je nog beter te beschermen, kan je je Woonverzekering uitbreiden met een BA Familiale, Rechtsbijstand familie of Rechtsbijstand woning.

BA Familiale verzekering

Bescherm je tegen de financiële gevolgen bij onvoorziene pech in het dagelijks leven

Iemand breekt een ruit bij de buren tijdens een potje voetbal? Je hond bijt de koerier die een pakje komt leveren? Je laat de smartphone van een kennis uit je handen glippen, … Onze Familiale verzekering dekt al deze situaties en meer.

Met onze Familiale zijn jullie (jij maar ook alle andere inwonende personen, alle medehuurders en zelfs je huisdieren) financieel gedekt voor schade die je onopzettelijk aan anderen veroorzaakt (na aftrek van de vrijstelling die je zelf betaalt voor materiële schade, tenzij je profiteert van een vrijstelling MyAXA Fidelity).

Rechtsbijstand familie 

Voor een geschil in je privéleven

Als aanvulling op de verzekering BA privéleven, een bescherming bij een geschil in je privéleven.
Zowel voor minnelijke als voor gerechtelijke verdediging kan je rekenen op onze Rechtsbijstand met:

 • informatie over je rechten
 • het zoeken van een minnelijke oplossing (waarbij je samen tot een compromis probeert te komen)
 • tussenkomst in de procedurekosten en de erelonen van de advocaat

Exclusief bij AXA: je kan deze dekking uitbreiden naar contractuele geschillen. Bijvoorbeeld: de fiets die je online bestelde, wordt niet geleverd, …

In samenwerking met The Legal Village, een onafhankelijke maatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand.

Rechtsbijstand woning

Voor een geschil bij een schade aan je woning

Zowel voor minnelijke als voor gerechtelijke verdediging kan je rekenen op onze Rechtsbijstand met:

 • informatie over je rechten
 • het zoeken van een minnelijke oplossing (waarbij je samen tot een compromis probeert te komen)
 • tussenkomst in de procedurekosten en de erelonen van de advocaat

In samenwerking met The Legal Village, een onafhankelijke maatschappij gespecialiseerd in rechtsbijstand.

Bijstand familie

Wereldwijde bijstand voor jou en je gezin

Je breekt je been tijdens een wandeling ? De luchtvaartmaatschappij heeft je bagage verloren? Je bent op vakantie en je kind moet met spoed naar het ziekenhuis? Jij en je gezin kunnen op ons rekenen.

Enkele voorbeelden van onze bijstand:

In België:

 • kinderopvang
 • medische hulp als een van je kinderen dringend in het ziekenhuis moet worden opgenomen
 • een vervroegde terugkeer naar België na het overlijden van een familielid

In het buitenland:

 • opsporings- en reddingskosten
 • bijstand bij ziekte, ongeval of overlijden
 • voorschot van borgtocht en advocatenkosten