NL

Preventie in brand- en technische verzekeringen

U leidt een openbare dienst en kent dus het gevaar dat een brand betekent voor de veiligheid van uw medewerkers en goederen.

Beter voorkomen

Ons team Safety Advice Services biedt u

  • Hulp van een gespecialiseerd safety advisor bij het analyseren en beheersen van de brandrisico's.

Voorwaarde: uw bestuur heeft een brandverzekering afgesloten bij ons.

Enkele voorbeelden van diensten

  • De diagnose van de interne en externe risico’s die de goede werking van uw dienst in het gedrang brengen.
  • Het opstellen van een preventieplan met te nemen maatregelen.
  • De organisatie van preventieopleidingen.
  • Technisch advies en bijstand tijdens de bouw of inrichting van gebouwen.
  • Inlichtingen over de wetgeving, normen en reglementeringen.
  • Het antwoorden op vragen over de brandweerstand van bepaalde producten of bouwmaterialen, of over de conformiteit van de installaties voor branddetectie.
  • Classificatieonderzoeken voor de installatie van sprinklers.
  • Het verstrekken van diverse nuttige inlichtingen.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as

Brocom