Ga naar de hoofdinhoud

Preventie in arbeidsongevallen

Een ongeval is een dure zaak. Naast de directe kosten spelen ook de psychologische impact op het slachtoffer en de gevolgen voor het sociale klimaat in uw bestuur een belangrijke rol.

Beter voorkomen

Ons team Safety Advice Services biedt u

Gratis ondersteuning van een van onze safety advisors als consulent bij de verschillende stappen in de ontwikkeling van een proactief risicobeheersplan:

  • de analyse van de bestaande situatie
  • het samen opstellen van een persoonlijk actieplan
  • het informeren en opleiden van uw medewerkers
  • het uitvoeren van de geplande acties
  • het opvolgen en evalueren van de resultaten

Voorwaarde: u hebt een arbeidsongevallenverzekering bij ons afgesloten.

Voor het uitvoeren van uw risicobeheersplan en personeelsbeleid kunt u, tegen interessante voorwaarden, een beroep doen op gespecialiseerde firma’s. Ook hier op voorwaarde dat u een arbeidsongevallenverzekering bij ons hebt afgesloten.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as