Ga naar de hoofdinhoud

AXA Assistance

Een van uw medewerkers heeft een ongeval in binnen- of buitenland met een van uw voertuigen. Hij en soms ook uw bestuur of zijn familie hebben op zeer korte termijn hulp nodig.

24 uur per dag en 7 dagen in de week

AXA Assistance biedt u

  • Toegang tot het permanente callcenter van Inter Partner Assistance, lid van de AXA Groep
  • Zeer uiteenlopende prestaties zoals het slepen of repatriëren van het voertuig, een vervangwagen, het vervoeren van de gewonde bemanning of psychologische bijstand achteraf.

Een verwittigd klant is er twee waard

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • Het opzettelijk doen ontstaan van de behoefte op bijstand, alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 g/l, het niet naleven van de reglementering op de technische controle, vervallenverklaring van het recht tot sturen …

De dekking Bijstand is een onderdeel van het product Publieke sector Arbeidsongevallen Wet van 1967 en Ongevallen van het Privéleven, een persoonsverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. De verzekeringen wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be) die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Andere nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as