Ga naar de hoofdinhoud

Preventie in wagenparkverze-keringen

Een verkeersongeval is een dure zaak. Naast de rechtstreekse kosten is er ook de psychologische impact op de bestuurder.

Beter voorkomen

Een team aan uw zijde

Ons team Safety Advice Services biedt u hulp van een van onze gespecialiseerde safety advisors bij het opstellen, toepassen en opvolgen van een risicobeheersplan voor uw wagenpark. De concrete uitwerking van zo’n plan verschilt van geval tot geval.

Voorwaarde: uw bestuur heeft een wagenpark van minstens 50 voertuigen verzekerd bij ons.

Enkele voorbeelden van mogelijke diensten

  • Het uitvoeren van een veiligheidsaudit die de sterke en zwakke punten op het vlak van verkeersveiligheid binnen uw bestuur analyseert
  • Het opstellen van een actieplan met bv. opleidingen of stages, interne sensibiliseringscampagnes (wedstrijden, demonstaties, persoonlijke gesprekken met bestuurders …)
  • Het opvolgen van het preventieplan om het eventueel bij te sturen

Interessante informatie

Wij stellen nieuwsbrieven, folders en interessante links over verkeersveiligheid en preventie ter beschikking van onze klanten. Als voorbeeld een fiche over veilig rijden bij regen of mist.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as