Ga naar de hoofdinhoud

Wagenpark­verzekeringen

Enkel de aansprakelijkheidsverzekering is verplicht voor uw wagenpark.

Even noodzakelijke aanvullende verzekeringen

De verzekering van de schade toegebracht aan de eigen voertuigen

  • Ten gevolge van diefstal, brand, glasbreuk, botsing met dieren of natuurkrachten (in onze formule mini-omnium)
  • Ten gevolge van voormelde oorzaken en in geval van stoffelijke schade (in onze volledige omnium)

Voeren uw medewerkers voor u ook opdrachten uit met hun persoonlijke voertuig?
Sluit dan zeker een verzekering “omnium opdrachten” voor hen af. Dat zal hen zeker geruststellen.

De rechtsbijstandsverzekering

Als een bevredigende minnelijke schikking onmogelijk blijkt te zijn, komt deze verzekering tussen in de procedurekosten en ook in de erelonen van uw vrij gekozen advocaat, expert of deurwaarder.

Een verwittigd klant is er twee waard

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste uitsluitingen/beperkingen van het product zijn de volgende:

  • de verzekering aansprakelijkheid dekt niet de schade aan het verzekerd voertuig, de schade aan goederen die tegen betaling vervoerd worden, de schade veroorzaakt door de dief die het verzekerd voertuig bestuurt, … 
  • de verzekering omnium dekt niet de schade aan vervoerde goederen, waardevermindering, schade tijdens de verhuring van het verzekerd voertuig, schade door alcoholintoxicatie van meer dan 0,8 g/l, … 
  • de verzekering rechtsbijstand dekt niet de strafrechtelijke vervolging voor een opzettelijk feit, de geschillen omtrent de dekking rechtsbijstand, de betaling van de boeten, de schuldinning, … 

Het product Comfort Auto Fleet is een schadeverzekering onderworpen aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt onderschreven voor de duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende vernieuwing. Wij raden u aan om de algemene voorwaarden die van kracht zijn en die het geheel van de toepasselijke modaliteiten van onze verzekeringsdekkingen hernemen, aandachtig te lezen.

Deze documenten zijn beschikbaar bij uw Accountmanager (public.sector@axa.be die te uwer beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Andere nuttige link: MiFiD regelgeving voor verzekeringen

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Heb je een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. Je krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van je klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor jouw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Ga je niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan je terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as