Ga naar de hoofdinhoud

Wat is de dienst AssurPharma?

Dankzij de dienst AssurPharma stuurt de apotheker de BVAC-attesten 'Bijkomende Verzekering/Assurance complémentaire' rechtstreeks naar AXA via elektronische weg. U moet dat dus niet langer zelf doen, zo wordt het administratieve proces vereenvoudigd. Deze attesten moeten na de aankoop van voorgeschreven medicijnen, die verband houden met een hospitalisatie, worden teruggestuurd naar AXA.

Download uw AssurPharma-barcode op MyAXA Healthcare en toon ze aan uw apotheker als u geneesmiddelen of medisch materiaal aankoopt in verband met uw ziekenhuisopname. De apotheker zal de BVAC-attesten automatisch naar AXA sturen voor terugbetaling van de kosten.

ik download mijn AssurPharma-barcode