Ga naar de hoofdinhoud

Verzekeringspackage

Beschermen waar u goed in bent, een must voor uw bedrijf.

Hebt u uw verzekeringscontracten nog niet gegroepeerd?

Talensia biedt u een volledige en evoluerende package, dat voor elk bedrijf op maat wordt samengesteld en borg staat voor een gemakkelijk beheer zonder overlappingen of vergetelheden. Talensia is flexibel, performant en op maat; het wordt afgestemd op de beroepen en groepeert specifieke verzekeringen voor elke activiteitensector.

 • Eenvoudig
  Al uw verzekeringscontracten worden door één enkele tussenpersoon beheerd. U ontvangt slechts één kwijting en betaalt slechts één premie.
 • Duidelijk
  Op de jaarlijkse kwijting zijn de premies opgesplitst per verzekering; u krijgt een gedetailleerd overzicht van de dekkingen.
 • Betrouwbaar
  AXA Belgium heeft een team van ingenieurs en experten ter beschikking die u kunnen adviseren en u kunnen helpen om de risico’s te beoordelen en preventiemaatregelen uit te werken.

Verzekeringspackages Talensia

De verzekeringspackages Talensia kunnen de volgende verzekeringen omvatten, afhankelijk van uw activiteitensector.

Goederen en winsten Personen Aansprakelijkheid Cyber risico’s
 • Brand
 • Diefstal
 • Machinebreuk
 • Vervoerd materieel en koopwaar (voorbehouden voor de segmenten Voedingswinkels en Afwerking)
 • Bedrijfsschade
 • .Com
 • Arbeidsongevallen
 • Patroon
 • Collectieve gemeen recht
 • BA uitbating
 • BA beroep (para)medische sector
 • BA na levering
 • Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing
 • BA buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van vrijwilligers
 • Cyber protection

Voordelig

Onder bepaalde voorwaarden met betrekking tot het package en het aantal schadegevallen, kunt u in het kader van de actie Back to you een mooi financieel voordeel genieten. Binnen de contractuele modaliteiten kunt u de betaling van uw premie zonder extra kosten spreiden.

Je makelaar staat altijd aan je zijde 

Je makelaar staat altijd aan je zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp bij schade
 • Ook bij jou in de buurt
Vind je makelaar

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.
Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich ook wenden tot het Fedris, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as