Ga naar de hoofdinhoud

Talensia-packages  

Beschermen waar u goed in bent

 • Flexibel, efficiënt en aanpasbaar
 • Aangepast aan uw behoeften
 • Gemakkelijk beheer

Ontdek onze Talensia-packages  

Voor een gemakkelijk beheer zonder overlappingen of ontbrekende dekkingen, groepeert Talensia verschillende verzekeringen voor zelfstandigen, vrije beroepen en kleine en middelgrote ondernemingen tot 50 personen.

Kant-en-klare packages voor de verschillende activiteitensectoren...

Talensia is een flexibel, performant package dat evolueert en zich aanpast aan uw noden. Door te kiezen voor de dekkingen van de verzekeringen van uw sectorale package bent u zeker dat u automatisch de belangrijkste dekkingsuitbreidingen krijgt die voor uw activiteiten worden aanbevolen.

… of een package op maat van uw specifieke behoeften laten samenstellen

Uw activiteitensector staat niet in de lijst van sectorale packages, maar u wilt gemakshalve al uw verzekeringen bundelen in één package met dezelfde voordelen? Met Talensia kan dat.

Ontdek via de tool Check-up Pro welke verzekeringen in uw sector verplicht, essentieel of geruststellend zijn en/of neem contact op met uw makelaar voor een gepersonaliseerd aanbod. De verzekeringen die u kiest, worden dan gebundeld in een Talensia-package.

doe de check! Contacteer me

De troeven van de Talensia-packages  

Eenvoud

Al uw verzekeringscontracten worden door één en dezelfde contactpersoon beheerd en u ontvangt daarvoor slechts één kwijting. Op die kwijting zijn de premies opgesplitst per onderschreven verzekering.

Optimale bescherming

We hebben al 40 jaar ervaring met ondernemingen en zelfstandigen, dus u mag gerust zijn: de verzekeringen die u bij ons afsluit, zijn aangepast aan uw risico's en behoeften.

Profiteer ook van de 'Back to you'-actie

Profiteer ook van de 'Back to you'-actie

Wij belonen uw trouw met een terugbetaling tot 10% van de betaalde jaarpremies.

De verzekeringen van de Talensia-packages 

Afhankelijk van uw behoeften, kunnen de Talensia-packages de volgende verzekeringen bevatten:

GOEDEREN EN WINSTEN PERSONEN AANSPRAKELIJKHEID CYBER RISICO’S

GOEDEREN EN WINSTEN

 • Brand
 • Diefstal & Vandalisme
 • Bedrijfsschade
 • Vervoerd Materieel en Koopwaar- voorbehouden voor voedingswinkels en de afwerkingssector
 • Machinebreuk, computer-, elektrische en elektronische uitrusting (via verzekering Full Machinery & .Com)

PERSONEN

 • Arbeidsongevallen
 • Collectieve Gemeen Recht
 • Patroon

AANSPRAKELIJKHEID

 • BA Uitbating
 • BA Na Levering
 • BA Beroep (para)medische sector
 • BA buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van vrijwilligers
 • Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing

CYBER RISICO’S

 • Cyber Protection

Ontdek met deze tool welke verzekeringen verplicht, essentieel en geruststellend zijn voor uw sector.

Doe de check!

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Starter?

Is uw onderneming minder dan 2 jaar oud en hebt u maximum 10 werknemers in dienst, uzelf inbegrepen?

Stel het verzekeringspakket voor professionelen samen dat beantwoordt aan uw behoeften.

STEL UW PAKKET SAMEN

Nog vragen?

De Talensia-packages die door uw makelaar of via het AXA Business Pack worden aangeboden, omvatten verschillende verzekeringen voor zelfstandigen, vrije beroepen of kleine en middelgrote ondernemingen tot 50 personen.

Binnen dit aanbod stelt u het package op maat van uw activiteit samen. Dankzij de focus op prestaties en dankzij zijn flexibiliteit, evolueert het Talensia-package steeds mee met uw behoeften.

De dekkingen die in de verzekeringen van uw package zijn geselecteerd, bevatten automatisch de belangrijkste uitbreidingen die voor uw activiteiten aanbevolen zijn.

Verplichte verzekeringen
Verzekeringen kunnen wettelijk verplicht zijn voor uw werknemers, voor bepaalde activiteitencategorieën, voor de uitbating van bepaalde voor het publiek toegankelijke plaatsen, enz.

Essentiële verzekeringen
Op basis van onze ervaring in uw activiteitensector stellen we als 'essentieel' de meest onderschreven verzekeringen voor uw activiteit voor.

Geruststellende verzekeringen
Op basis van onze ervaring in uw activiteitensector stellen we als 'geruststellend' de verzekeringen voor die uw verzekeringspackage vervolledigen en u extra bescherming bieden, bijvoorbeeld om uw handelswaar en/of materiaal te dekken tegen diefstal.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.