Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering arbeidsongevallen

 • Verplichte verzekering om uw personeel te beschermen
 • Online aangifte voor een snellere behandeling van uw dossier
 • De klok rond bijstand bij een schadegeval

Uw medewerkers zijn essentieel

Daarom beschermt u ze best zo goed mogelijk, ook bij letsels als gevolg van een arbeids- of een arbeidswegongeval.

Voor wie is deze verzekering?

Als werkgever bent u wettelijk verplicht om voor uw personeel een verzekering arbeidsongevallen af te sluiten.

Wanneer spreken we over een arbeids- of arbeidswegongeval?

 • Een arbeidsongeval is elke plotselinge gebeurtenis die leidt tot een letsel en die zich voordoet tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de werknemer.
 • Een arbeidswegongeval is elke plotselinge gebeurtenis die leidt tot een letsel en die zich voordoet op de weg van en naar het werk. Er moet altijd een oorzakelijk verband zijn.

In een notendop

  Door een Arbeidsongevallenverzekering af te sluiten, genieten u en uw medewerkers een bijkomende dekking van de verzekering Collectieve Gemeen Recht bij

 • telewerk en ander thuiswerk
 • evenementen georganiseerd door de werkgever
 • tijdelijke beroepsopdrachten in het buitenland

  Breid de bescherming van uw medewerkers verder uit met

 • de buitenwettelijke dekking om het inkomensverlies te beperken

Wij zijn er voor u

Bij een ongeval heeft het slachtoffer, zijn familie of zelfs uw onderneming heel snel hulp nodig. AXA Assistance biedt u de klok rond haar diensten aan. Enkele voorbeelden:

 • Psychologische bijstand
  De organisatie en ten laste neming van psychologische bijstand aan het slachtoffer, zijn collega's en zijn familie.

 • Aangepast vervoer
  De organisatie van aangepast vervoer voor het slachtoffer tussen zijn woonplaats en zijn werkplaats en een tussenkomst in deze kosten.

 • Repatriëring
  De organisatie van de repatriëring van het slachtoffer bij een beroepsopdracht in het buitenland.

Bel AXA Assistance op
0032 2 550 05 30
0032 2 550 05 30

Neemt u voldoende maatregelen om arbeidsongevallen te voorkomen?

Doe de Accident@Work Prevention Check en ontdek of u voldoende maatregelen neemt om uw medewerkers te beschermen tegen arbeidsongevallen.

DOE DE CHECK

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Een van uw medewerkers is het slachtoffer van een ongeval op het werk? Doe uw aangifte eenvoudig online!

De online aangifte arbeidsongevallen:

 • is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. We begeleiden u zo goed mogelijk om de aangifte correct in te vullen.
 • zorgt voor een snellere behandeling van uw dossier. We verzamelen onmiddellijk alle noodzakelijke informatie om uw dossier te openen.
DOE EEN AANGIFTE

Voor uw medewerkers

Een van uw medewerkers is het slachtoffer van een ongeval op het werk?

Dankzij MyAXA Accident@Work kan hij:

 • zijn dossier arbeidsongevallen online raadplegen en opvolgen
 • documenten en kosten in enkele klikken versturen
 • een overzicht van de terugbetalingen in alle eenvoud raadplegen
MEER WETEN

Wat doen als medewerker bij een arbeidsongeval?
DOWNLOAD DE GIDS (PDF)

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Hoe onderschrijft u uw verzekering online?

Telt uw onderneming maximum 10 personen, uzelf inbegrepen? Onderschrijf deze verzekering dan online in 3 stappen!

 1. Vul uw gegevens in

  Aan de hand van uw antwoorden stellen wij u dekkingen voor die beantwoorden aan uw behoeften.

 2. Bereken de prijs

  U ontvangt onmiddellijk een prijs.

 3. Bevestig en betaal

  Controleer uw aanvraag en bevestig de onderschrijving van de verzekering(en). U ontvangt uw contract(en) en uw betalingsuitnodiging snel nadien via e-mail.

Enkele cijfers

 • 156 680

  Het aantal aangiftes van arbeidsongevallen bij AXA Belgium tussen 2016 en 2020. Meer dan 9000 ervan met blijvende invaliditeit.

 • 27

  Het gemiddeld aantal dagen arbeidsongeschiktheid. Dit stijgt met de leeftijd: 32 dagen voor 40-50-jarigen; 19 dagen voor 25-30-jarigen.

 • 24%

  Van de arbeidsongevallen gebeuren gedurende het eerste werkjaar.

Nog vragen?

Iedereen van de verzekerde onderneming kan toegang krijgen. De aanvraag tot toegang verloopt via de verantwoordelijke van de onderneming.

Het aantal toegangen per onderneming is onbeperkt.

Op ieder ogenblik kan de toegang van een gebruiker worden ingetrokken of gewijzigd.

De verantwoordelijke van de onderneming moet hiervoor een formulier invullen. Zijn akkoord is noodzakelijk. D@IL AO verleent toegang tot persoonlijke (loon)informatie, enkel toegankelijk voor bevoegde personen zoals de personeelsverantwoordelijke.

U kunt dit formulier hier downloaden. U vult het in en stuurt het naar preventionteam@axa.be. Wij sturen u dan zo snel mogelijk uw toegangen. U kunt het formulier ook telefonisch (02/622 76 90) aanvragen.

Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de dekking van vrijwilligers en die van stagiairs.

De Arbeidsongevallenverzekering geldt niet voor vrijwilligers, aangezien zij niet onderworpen zijn aan de RSZ; ze kunnen bij een ongeval echter wel gedekt worden via de verzekering Gemeen Recht.

De dekking van stagiairs hangt af van het type opleiding:

 • Indien de opleiding georganiseerd is in het wettelijke of reglementaire kader van een opleiding voor betaald werk (lijst beschikbaar onder de noemer ‘kleine statuten’ op de site van Fedris), moeten de stagiairs gedekt worden door een Arbeidsongevallenverzekering.
 • Voor de andere soorten opleidingen kunnen stagiairs gedekt worden door een verzekering Gemeen Recht.

De nieuwe gebruiker krijgt van ons twee e-mails:

 • De eerste e-mail bevat zijn persoonlijke user-ID die niet kan gewijzigd worden. Bijvoorbeeld: ‘ent1234a’.
 • De tweede e-mail bevat zijn persoonlijke paswoord.

Heel eenvoudig. De verantwoordelijke vraagt de wijziging of verwijdering aan per e-mail naar preventionteam@axa.be.

Interessant voor u

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Arbeidsongevallen afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • uitsluiting van gebeurtenissen die niet kunnen beschouwd worden als een arbeidsongeval in de zin van de Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, bijvoorbeeld doordat ze gebeuren op een ogenblik dat de werknemer niet onder het gezag, leiding en toezicht van de werkgever staat
 • uitsluiting van sommige sportongevallen van de buitenwettelijke dekkingen
 • uitsluiting van ongevallen die het gevolg zijn van opzet bij de buitenwettelijke dekkingen (maar verzekerden of rechthebbenden die aan het opzet vreemd zijn, blijven verzekerd)
 • uitsluiting van zelfmoord(poging) bij de buitenwettelijke dekkingen
 • dekkingsbeperking: de basis voor de vergoeding die berekend wordt op het gedeelte van het loon boven het wettelijk maximum, is beperkt tot het drievoud van het wettelijk maximum in het jaar van het ongeval ...

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De Arbeidsongevallenverzekering werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een duurtijd van 1 jaar of 3 jaar, met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.