Ga naar de hoofdinhoud

Verzekering ambulante zorgen

 • Dekking van tandheelkundige behandelingen en zorgen
 • Optionele dekking van optische zorgen en andere ambulante zorgen
 • Moduleerbare formules

Bied uw medewerkers de gemoedsrust die ze verdienen

Geneesmiddelen, tandprothesen, brilglazen ... Op een jaar tijd kunnen deze kosten heel hoog oplopen. Sluit onze verzekering Ambulante Zorgen af en bied uw medewerkers de mogelijkheid om voor hunzelf in alle gemoedsrust te zorgen!

Een flexibele en moduleerbare verzekering

Dankzij onze verzekering Ambulante Zorgen kan u de formule kiezen die het best bij u past: Ambu Protect of Ambu Comfort.
Voor elke formule hebt u volgende keuze:

 • Een pakket tandzorgen of een volledig pakket (tandzorgen, optische zorgen en andere ambulante zorgen)
 • De bedragen met betrekking tot de terugbetalingsmodaliteiten

De terugbetalingsmodaliteiten zijn specifiek voor elke formule.

Ambu Protect

Vanaf één medewerker

Ambu Comfort

Vanaf 5 medewerkers

Tandzorgen: curatief en preventief 
Optische zorgen en andere ambulante zorgen: curatief en preventief
Optische en andere ambulante zorgen: enkel curatief 
Terugbetaling: 100% terugbetaling tot het jaarlijkse plafond + 60 of 80% boven het jaarlijkse bedrag, zonder beperking 
80% terugbetaling tot het jaarlijkse plafond  
Meer details Meer details
Contacteer me

De voordelen van onze verzekering

Voor u

Extralegale voordelen

Veel werkgevers bieden hun medewerkers een hospitalisatieverzekering aan als onderdeel van hun loonpakket. Het aanbieden van een verzekering Ambulante Zorgen onderscheidt u van andere bedrijven en is een essentiële troef om personeel aan te werven en te behouden.

 Fiscaal voordeel 

Door een verzekering Ambulante Zorgen voor uw medewerkers te onderschrijven, zijn de premies die u betaalt vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en worden zij beschouwd als een belastingvrij sociaal voordeel. Deze premies blijven echter niet-aftrekbare beroepskosten.

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Dankzij Dail Healthcare, ons intuïtief, snel en gebruiksvriendelijk digitaal platform, kan u:

 • uw contract in alle eenvoud beheren
 • uw documenten, dekkingen, enz. raadplegen
 • aangeslotenen toevoegen of verwijderen
MELD U AAN

Voor uw medewerkers

Willen uw medewerkers aan AXA een terugbetaling vragen voor medische kosten?

Dankzij MyAXA Healthcare kunnen zij onder meer:

 • de details van hun dekkingen raadplegen
 • hun medische kosten versturen en een terugbetaling vragen
 • de terugbetaling van hun kosten opvolgen

Welke stappen moeten uw medewerkers volgen om een terugbetaling aan te vragen?

MEER WETEN

Getrouwheidsprogramma

MyAXA Fidelity Health biedt uw medewerkers de mogelijkheid om bij onze partners van voordelen te genieten op tal van producten en diensten in verband met gezondheid en fysiek en mentaal welzijn. Dit programma is toegankelijk vanaf het MyAXA Healthcare-platform.

MyAXA Healthcare

Levenslange individuele voortzetting

Bij verlies van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de onderneming, pensioen ...) heeft de verzekerde de mogelijkheid om individueel een contract af te sluiten met gelijksoortige dekkingen als die van de verzekering ambulante zorgen. Dat nieuwe contract is levenslang.

Uw makelaar staat altijd aan uw zijde

 • Met vrijblijvend en persoonlijk advies
 • Opmaken van een offerte
 • Hulp met kennis van zaken
 • Ook bij u in de buurt
Contacteer me
Uw makelaar staat altijd aan je zijde 

Nog vragen?

Dankzij de individuele voortzetting kunnen uw werknemers de dekkingen en voordelen van de Hospitalisatieverzekering en/of de verzekering Ambulante Zorgen die bij AXA wordt onderschreven, blijven genieten bij verlies van de collectieve verzekering (wanneer ze bijvoorbeeld de onderneming verlaten of met pensioen gaan).

Ze kunnen immers, zonder enige medische formaliteiten noch wachttijd, een individueel contract afsluiten dat een gelijkaardige dekking biedt op voorwaarde dat de aangeslotene ononderbroken verzekerd is geweest gedurende ten minste de laatste twee jaar vóór de datum van de stopzetting van de dekking onder een gezondheidsverzekeringscontract. Dit nieuwe contract is levenslang en gaat in op de datum van stopzetting van de collectieve verzekering.

Als werkgever dient u uw werknemer op de hoogte te brengen van zijn recht op een individuele voortzetting. U moet de volgende informatie doorgeven:

 • De werknemer heeft recht op een individuele voortzetting (informatie te verstrekken ten laatste 30 dagen na verlies van de collectieve dekking).
 • De verzekerde, en eventueel de medeverzekerde, beschikt over 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van de informatie van de werkgever om zijn voornemen tot individuele voortzetting aan de verzekeraar mee te delen.
 • Ten slotte heeft de verzekerde, en eventueel de medeverzekerde, 30 dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het voorstel van de verzekeraar om het voorstel te aanvaarden.

De werknemer moet echter zelf de individuele verderzetting voorstellen aan zijn gezinsleden die niet langer begunstigde zijn van de collectieve verzekering (door echtscheiding van de ouders, kind dat alleen gaat wonen, kind dat ouder wordt dan 25 jaar enz.). Als zij de verzekering individueel wensen voort te zetten, kunnen zij AXA contacteren op verderzetting@axa.be.

De collectieve verzekering Ambulante Zorgen dekt werknemers in loondienst en zelfstandige bedrijfsleiders.

Als u het als werkgever toelaat, kan ze ook worden afgesloten voor:

 • de echtgeno(o)t(e)/partner van uw werknemers
 • de kinderen van uw werknemers en deze van hun echtgeno(o)t(e)/partner (d.w.z. wettige, erkende en geadopteerde kinderen die kinderbijslag ontvangen)

De kosten van de premies voor de aansluiting van gezinsleden kunnen door u, als werkgever, worden gedragen of worden doorgerekend aan de werknemers begunstigden. U moet uw werknemers bij de onderschrijving van het verzekeringscontract informeren over de verschillende opties.

Als de verzekering kan worden uitgebreid naar de gezinsleden van uw werknemers, moet die voor alle bestaande leden worden afgesloten op het moment van aansluiting. Dat geldt natuurlijk niet voor mensen die na het moment van inschrijving tot hun gezin toetreden (bijvoorbeeld door huwelijk, geboorte of adoptie).

De aangeslotenen bij de verzekering Ambulante Zorgen genieten de voordelen MyAXA Fidelity Health en de dienstverlening Assurpharma.

Eens uw verzekeringscontract ondertekend is, sturen we u de nodige documentatie met betrekking tot de onderschreven verzekering Ambulante Zorgen. Dit bevat bijvoorbeeld documenten voor de aangeslotenen (werknemers en eventuele gezinsleden): uitleg over hun voordelen, hun MyAXA Healthcare-gezondheidsplatform enz.

Via het platform Dail Healthcare kan de werkgever zijn Hospitalisatieverzekering en/of verzekering Ambulante Zorgen van AXA online raadplegen en beheren.

Interessant voor u

EBI Flash

Ontdek het laatste nieuws over employee benefits

Naam Datum Download
Naam
Transparantiewet en de tweede pensioenpijler
Datum
14/12/2023
Download
Naam
AXA Gezondheidsverzekering: nieuws over terugbetalingen en het gezondheidsplatform in een nieuw jasje
Datum
20/11/2023
Download
Naam
Rendement Main Fund 2022
Datum
13/06/2023
Download
Naam
Nieuwe wettelijke plafonds 2023
Datum
01/03/2023
Download
Naam
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021)
Datum
22/04/2021
Download

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Ambulante Zorgen afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste beperkingen van onze verzekering zijn:

 • de kosten voor tandprothesen zijn beperkt tot één behandeling om de vijf jaar voor eenzelfde tand
 • de montuurkosten zijn beperkt tot één tegemoetkoming om de vijf jaar
 • de tegemoetkoming in de kosten van medisch begeleide voortplantingen is beperkt tot het plafond dat in de algemene voorwaarden is bepaald

De belangrijkste uitsluitingen van onze verzekering zijn:

 • poging tot zelfmoord
 • psychische aandoening zonder objectieve symptomen
 • drugsverslaving
 • esthetische behandeling
 • vruchtbaarheidsbehandeling (behalve medisch begeleide voortplanting)
 • medische en paramedische behandelingen en geneesmiddelen die niet worden erkend door het RIZIV

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn ook beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichtingen.

De verzekering Ambulante Zorgen is ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij. Ze is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot de tak 2. Deze verzekering wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.