Ga naar de hoofdinhoud

Wie moet ik nog op de hoogte brengen van mijn hospitalisatie?

Uw werkgever: Als werknemer moet u het medisch attest van uw arts versturen (de termijnen en de modaliteiten kunnen variëren naargelang wat is voorzien in uw arbeidsovereenkomst, het arbeidsreglement of de collectieve arbeidsovereenkomst - CAO)

Uw ziekenfonds: Bij langdurige afwezigheid (meer dan een maand) moet u binnen de hieronder vermelde termijnen het document "attest van arbeidsongeschiktheid" dat uw ziekenfonds u zal bezorgen, invullen en terugsturen naar uw ziekenfonds. De termijn hiervoor bedraagt:

  • 28 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, als u bediende of zelfstandige bent.
  • 14 kalenderdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid, als u arbeider bent
  • 2 kalenderdagen na het begin van uw arbeidsongeschiktheid, als u uitzendkracht bent of in een proefperiode zit.