Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina
Klantenzone

Risico's: beter voorkomen?

Om aan elke werknemer een veilige werkomgeving te bieden, is een algemene risicoanalyse van de organisatie nodig, en ook van elke groep van werkposten of functies in het bijzonder.

Betrokkenheid van iedereen

Met de steun van de Preventiedienst verbindt de hiërarchische lijn zich ertoe om het preventiebeleid uit te werken: controle van de methodes en middelen, opleiding van het personeel, analyse van de ongevallen ... De werknemers hebben zelf ook hun eigen veiligheid en die van hun collega's in handen: respect voor het collectieve welzijn vergt een correct gebruik van de machines, het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen enz.

Beter voorbereid

Zo anticipeert u op de risico's op een ongeval en werkt u oplossingen uit die aan iedereen aangepast zijn. En als er zich dan toch een schadegeval zou voordoen, bent u beter voorbereid.