Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina
Klantenzone

Voor uw goederen

 • Expertise op afstand
 • Herstellingen via ons netwerk
 • Versnelde regeling

Een schadeverzekering om de heropstart na een schadegeval te optimaliseren

Brand, diefstal, wateroverlast, storm en glasbraak kunnen schade veroorzaken aan uw gebouwen, uitrusting en installaties en dus de voortzetting van uw activiteiten in het gedrang brengen.

Onze oplossingen

 • Verzekering brand gebouwen en/of inhoud, ongeacht of u eigenaar of huurder bent
 • Verzekering ‘alle risico’s behalve’ voor uw informatica- en elektronische apparatuur en uw machines (alles is verzekerd behalve wat expliciet is uitgesloten)
 • Verzekering voor uw kunstwerken en tentoonstellingen alsook voor muziekinstrumenten
 • Verzekering op maat voor uw eventuele bouwwerven

Extra bij AXA

Naargelang het type verzekeringen biedt AXA u:

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week bijstand beschikbaar: bijvoorbeeld redding, opslag en bewaring van de beschadigde goederen, dringende herstellingen of de voorlopige afsluiting van de gebouwen, enz.
 • Digitale tool voor de aangifte en de opvolging van uw schadedossiers
 • Versneld systeem voor het beheer van schadegevallen (bijvoorbeeld via video-expertise)
 • Online tool voor de waardebepaling van uw gebouwen
 • Om het beheer te vergemakkelijken: mogelijkheid van derdebetalerssyteem en herstellingen in natura, slechts één polis voor al uw gebouwen, mogelijkheid tot automatische dekking van nieuwe aankopen enz.
 • Begeleiding door onze Preventiedienst bij de identificatie van de risico's zoals brand en diefstal
 • Opleidingen op maat (e-learnings, webinars)

Onze digitale tools

Onze klanten hebben een onlinetool voor hun schadeverzekeringen

Een contract of een bijvoegsel raadplegen, een schadegeval aangeven en opvolgen, proactief zijn op het vlak van preventie, communiceren met de schadebeheerder, opleidingen volgen, ...

Innoverende werkwijze. U beheert uw schadegevallen Brand op een eenvoudige manier

Voor kleinere schadegevallen kan u dankzij het gebruik van video-expertise, de betaling van een voorschot of forfaitaire vergoeding zonder expertise en/of herstelling in natura uitgevoerd volgens onze kwaliteitsnormen, de regeling van uw schadegeval versnellen.

Neem contact met ons op

Wist u dat?

 • Een sigarettenpeuk kan 3 tot 4 uur branden vooraleer er brand ontstaat
 • 65% van de opladers zijn niet reglementair en kunnen dus zware schade veroorzaken
 • Rook maakt meer dodelijke slachtoffers dan vuur

Interessant voor u

Een ongeval, een hospitalisatie? We zijn er voor u