Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina
Klantenzone
NL

U bijstaan in uw preventie- strategie

  • Anticiperen: analyseren en aanmoedigen
  • Samen handelen, uw risico's beperken
  • Een stap verder gaan: tools en best practices

Voorrang geven aan preventie, want een ongeval kan grote gevolgen hebben

Anticiperen

In België verplicht de wet elke privé- of publieke werkgever om toe te zien op het welzijn op het werk: beleid ter preventie van arbeidsongevallen, dynamisch risicobeheerssysteem (DRBS) ...

Samen handelen

Het totale kostenplaatje van een ongeval kan hoger oplopen dan enkel de kosten die de verzekering dekt: psychologische impact op het slachtoffer en het team, verstoring van de organisatie, gevolgen voor het sociale klimaat binnen uw bestuur, materiële schade ...

Een stap verder gaan en bijsturen

AXA biedt begeleiding op verschillende niveaus. Naargelang de behoeften kan elke instelling beroep doen op ons team preventie door contact op te nemen met zijn accountmanager.

Materiaal om uw acties te ondersteunen

AXA ontwikkelt een brede waaier van communicatiemateriaal en sensibiliseringscampagnes rond veiligheid: affiches, folders, onthaalbrochures, fiches per beroep, multimediaprogramma's enz.

De klanten van AXA beschikken over preventieflashes rond veiligheidsthema's en kunnen zich ook inschrijven voor opleidingen die georganiseerd worden door de dienst Preventie.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op De klantenbibliotheek

Interessant voor u

PUBLIEKE SECTOR

De overheidsopdracht: wat met onvoorziene omstandigheden?

In de loop van een opdracht kan de situatie evolueren. Hoe gaat u om met onvermijdelijke wijzigingen Marie Vastmans van Xirius Public legt uit.

PUBLIEKE SECTOR

Schadestatistieken

Een handig instrument om het risico te verbeteren.

PUBLIEKE SECTOR

Steeds meer agressie op het werk. Bij u ook ?

Agressie maakt elk jaar een steeds groter deel uit van het aantal arbeidsongevallen. Daarbij speelt de activiteitensector een beslissende rol: de risico's zijn met name groter in de sociale sector, de gezondheidssector, het onderwijs, de transportsector, bij openbare besturen, bij defensie ...

Een ongeval, een hospitalisatie? We zijn er voor u