Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina
Klantenzone

U bijstaan in uw preventiestrategie

  • Anticiperen: analyseren en aanmoedigen
  • Samen handelen, uw risico's beperken
  • Een stap verder gaan: tools en best practices

Voorrang geven aan preventie, want een ongeval kan grote gevolgen hebben

Anticiperen

In België verplicht de wet elke privé- of publieke werkgever om toe te zien op het welzijn op het werk: beleid ter preventie van arbeidsongevallen, dynamisch risicobeheerssysteem (DRBS) ...

Samen handelen

Het totale kostenplaatje van een ongeval kan hoger oplopen dan enkel de kosten die de verzekering dekt: psychologische impact op het slachtoffer en het team, verstoring van de organisatie, gevolgen voor het sociale klimaat binnen uw bestuur, materiële schade ...

Een stap verder gaan en bijsturen

AXA biedt begeleiding op verschillende niveaus. Naargelang de behoeften kan elke instelling beroep doen op ons team preventie door contact op te nemen met zijn accountmanager.

Materiaal om uw acties te ondersteunen

AXA ontwikkelt een brede waaier van communicatiemateriaal en sensibiliseringscampagnes rond veiligheid: affiches, folders, onthaalbrochures, fiches per beroep, multimediaprogramma's enz.

De klanten van AXA beschikken over preventieflashes rond veiligheidsthema's en kunnen zich ook inschrijven voor opleidingen die georganiseerd worden door de dienst Preventie.

Geïnteresseerd?

Neem contact met ons op De klantenbibliotheek

Interessant voor u

Een ongeval, een hospitalisatie? We zijn er voor u