Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina
Klantenzone
NL

Voor uw medewerkers

Het comfort en welzijn van uw personeel op de eerste plaats

Verzekeringen arbeidsongevallen, gezondheidszorg, pensioen en arbeidsongeschiktheid

Om het welzijn en de veiligheid van uw personeel te garanderen, is een volledige dekking, aangepast aan hun behoeften, noodzakelijk.

Arbeidsongevallen

 • Wettelijke en bovenwettelijke dekking
 • Voor contractuelen, statutairen en vrijwilligers
 • Beroeps- en privéleven

Gezondheidszorg

 • Mogelijkheden tot onbeperkte tegemoetkoming in geval van hospitalisatie en/of ernstige ziekte
 • Bijstand in België en in het buitenland
 • Dekking van ambulante behandelingen en zorgen

Pensioen

 • Voor uw contractuelen
 • Financiële oplossingen die een combinatie van zekerheid en rendement bieden
 • Beheerstool voor de werkgevers en persoonlijke ruimte voor de aangeslotenen

Arbeidsongeschiktheid

 • Dekt ongevallen in het privéleven of ziekte
 • Mogelijkheid om de dekking uit te breiden tot psychologische ziekten
 • Naargelang uw budgettaire beperkingen

Interessant voor u

PUBLIEKE SECTOR

De overheidsopdracht: wat met onvoorziene omstandigheden?

In de loop van een opdracht kan de situatie evolueren. Hoe gaat u om met onvermijdelijke wijzigingen Marie Vastmans van Xirius Public legt uit.

PUBLIEKE SECTOR

Schadestatistieken

Een handig instrument om het risico te verbeteren.

PUBLIEKE SECTOR

Steeds meer agressie op het werk. Bij u ook ?

Agressie maakt elk jaar een steeds groter deel uit van het aantal arbeidsongevallen. Daarbij speelt de activiteitensector een beslissende rol: de risico's zijn met name groter in de sociale sector, de gezondheidssector, het onderwijs, de transportsector, bij openbare besturen, bij defensie ...

Een ongeval, een hospitalisatie? We zijn er voor u