Ga naar de hoofdinhoud

Voor uw medewerkers

Het comfort en welzijn van uw personeel op de eerste plaats

Verzekeringen arbeidsongevallen, gezondheidszorg, pensioen en arbeidsongeschiktheid

Om het welzijn en de veiligheid van uw personeel te garanderen, is een volledige dekking, aangepast aan hun behoeften, noodzakelijk.

Arbeidsongevallen

 • Wettelijke en bovenwettelijke dekking
 • Voor contractuelen en statutairen
 • Beroeps- en privéleven

Gezondheidszorg

 • Mogelijkheden tot onbeperkte tegemoetkoming in geval van hospitalisatie en/of ernstige ziekte
 • Bijstand in België en in het buitenland
 • Dekking van ambulante behandelingen en zorgen

Pensioen

 • Voor uw contractuelen
 • Financiële oplossingen die een combinatie van zekerheid en rendement bieden
 • Beheerstool voor de werkgevers en persoonlijke ruimte voor de aangeslotenen

Arbeidsongeschiktheid

 • Dekt ongevallen in het privéleven of ziekte
 • Mogelijkheid om de dekking uit te breiden tot psychologische ziekten
 • Naargelang uw budgettaire beperkingen

Nuttige artikels

Publieke Sector

Veiligheids- en/of preventiemaatregelen?

De juiste keuze

PUBLIEKE SECTOR

We zitten 6.39 uur per dag!

En telewerk maakt het er niet beter op ... Hoe biedt u weerwerk tegen een van 's werelds grootste doodsoorzaken?

Publieke sector

Verplaatsingen van vrijwilligers veiligstellen

Een vereniging moet de verplaatsing van mensen met beperkte mobiliteit naar het ziekenhuis organiseren. Onderweg veroorzaakt de chauffeur een ongeval met materiële schade. Wie betaalt?