Ga naar de hoofdinhoud

Voor uw activiteit

 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw administratie
 • De BA van de scholen
 • De BA van uw vrijwilligers, mandatarissen ...

Verzekeringen BA om uw administratie en haar activiteit te beschermen

Wordt u in het kader van uw activiteit door een derde aansprakelijk geacht voor schade die hij geleden heeft? Wij verdedigen uw belangen. Als blijkt dat u aansprakelijk wordt gesteld, dan zullen wij de derde vergoeden.
Hebt u zelf schade geleden en wenst u een verhaal uit te oefenen? Wij begeleiden u en geven advies: zo bent u op uw gemak.

Onze oplossingen

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van publieke administraties en instellingen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Onderwijs
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid eigen aan de organisatie van bepaalde evenementen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de mandatarissen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van de vrijwilligers
 • Objectieve aansprakelijkheid voor publiek toegankelijke gebouwen
 • Rechtsbijstand via Legal Village ...

Extra bij AXA

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaarheid van een expert bij een schadegeval waarvoor een dringend tussenkomst nodig is
 • Aangiftetool voor de werkgever, digitale tool voor de aangifte en de opvolging van de schadedossiers
 • Toegewezen beheerders en technische begeleiding aangepast aan uw specifieke vragen (contracten, preventie, schadegevallen)
 • Rapportering over de aangegeven schadegevallen, om u te helpen uw risico BA zo goed mogelijk te beheren en uw preventieacties aan te passen (Interne Dienst Voor Preventie en Bescherming op het werk)
 • Opleidingen op maat (webinars, e-learnings ...)

Onze digitale tools

Onze klanten hebben een onlinetool voor hun BA-verzekeringen

Een contract raadplegen, een schadegeval aangeven en opvolgen, proactief zijn op het vlak van preventie, communiceren met de schadebeheerder, online opleidingen volgen ...

Neem contact met ons op

Wist u dat?

 • Steeds meer burgers hebben klachten over de overheid (stijging met 10% in 2019 volgens recente onderzoeken). De voornaamste oorzaken hiervan zijn bugs in de nieuwe onlinediensten
 • In 70% van de gevallen leidt een beroep op bemiddeling tot een oplossing binnen 45 dagen
 • De lokale overheden zijn verplicht om de persoonlijke aansprakelijkheid van hun mandatarissen te verzekeren

Nuttige artikels

Publieke Sector

Veiligheids- en/of preventiemaatregelen?

De juiste keuze

PUBLIEKE SECTOR

We zitten 6.39 uur per dag!

En telewerk maakt het er niet beter op ... Hoe biedt u weerwerk tegen een van 's werelds grootste doodsoorzaken?

Publieke sector

Verplaatsingen van vrijwilligers veiligstellen

Een vereniging moet de verplaatsing van mensen met beperkte mobiliteit naar het ziekenhuis organiseren. Onderweg veroorzaakt de chauffeur een ongeval met materiële schade. Wie betaalt?