Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina
Klantenzone

Voor uw activiteit

 • De burgerrechtelijke aansprakelijkheid van uw administratie
 • De BA van de scholen
 • De BA van uw vrijwilligers, mandatarissen ...

Verzekeringen BA om uw administratie en haar activiteit te beschermen

Wordt u in het kader van uw activiteit door een derde aansprakelijk geacht voor schade die hij geleden heeft? Wij verdedigen uw belangen. Als blijkt dat u aansprakelijk wordt gesteld, dan zullen wij de derde vergoeden.
Hebt u zelf schade geleden en wenst u een verhaal uit te oefenen? Wij begeleiden u en geven advies: zo bent u op uw gemak.

Onze oplossingen

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van publieke administraties en instellingen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid Onderwijs
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid eigen aan de organisatie van bepaalde evenementen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de mandatarissen
 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisatie uit hoofde van de vrijwilligers
 • Objectieve aansprakelijkheid voor publiek toegankelijke gebouwen
 • Rechtsbijstand via Legal Village ...

Extra bij AXA

 • 24 uur per dag, 7 dagen per week, beschikbaarheid van een expert bij een schadegeval waarvoor een dringend tussenkomst nodig is
 • Aangiftetool voor de werkgever, digitale tool voor de aangifte en de opvolging van de schadedossiers
 • Toegewezen beheerders en technische begeleiding aangepast aan uw specifieke vragen (contracten, preventie, schadegevallen)
 • Rapportering over de aangegeven schadegevallen, om u te helpen uw risico BA zo goed mogelijk te beheren en uw preventieacties aan te passen (Interne Dienst Voor Preventie en Bescherming op het werk)
 • Opleidingen op maat (webinars, e-learnings ...)

Onze digitale tools

Onze klanten hebben een onlinetool voor hun BA-verzekeringen

Een contract raadplegen, een schadegeval aangeven en opvolgen, proactief zijn op het vlak van preventie, communiceren met de schadebeheerder, online opleidingen volgen ...

Neem contact met ons op

Wist u dat?

 • Steeds meer burgers hebben klachten over de overheid (stijging met 10% in 2019 volgens recente onderzoeken). De voornaamste oorzaken hiervan zijn bugs in de nieuwe onlinediensten
 • In 70% van de gevallen leidt een beroep op bemiddeling tot een oplossing binnen 45 dagen
 • De lokale overheden zijn verplicht om de persoonlijke aansprakelijkheid van hun mandatarissen te verzekeren

Interessant voor u

Een ongeval, een hospitalisatie? We zijn er voor u