Cookies. Blijkbaar accepteert uw browser geen cookies. Opgelet, het blokkeren van bepaalde cookies verhindert het correct functioneren van de website. Meer informatie
  Welkom bij AXA
Sign In

indeling van de ondernemingen en opleidingsniveau van preventieadviseurs

​De ondernemingen worden ingedeeld volgens de NACE-Bel code. Deze code deelt de ondernemingen in volgens de aard en het risico van de activiteiten.

Deze indeling en het personeelsbestand bepalen samen het opleidingsniveau van de preventieadviseur:

    • bedrijven van de groep A: een preventieadviseur Niveau 1
    • bedrijven van de groep B: preventieadviseur Niveau 2
    • bedrijven groep C en D: preventieadviseur met basiskennis (Niveau 3)

overzichtstabel classificatie ondernemingen en opleidingsniveau preventieadviseur