Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Materieel en werf

 • Vergoeding van materiële schade
 • 1 verzekering voor uw informatica- en technisch materieel
 • 2 verzekeringen voor uw werven

Bescherm uw materieel en uw werven

Bezit uw onderneming informaticamaterieel, machines of technisch materieel? Wenst u een of meer werven te beschermen? Ontdek onze verzekeringen die aangepast zijn aan de behoeften van uw onderneming.

Wij zijn er voor u

Preventie

Uw materieel en uw werven beschermen, is essentieel om de continuïteit van uw activiteiten op ieder ogenblik te garanderen.

Onze ondersteuning op vlak van preventie is gebaseerd op twee pijlers.

Informatie

We reiken verschillende tools aan:

 • technische dossiers rond gespecialiseerde domeinen
 • themafiches


Analyse

 • een audit van de interne en externe risico's binnen uw activiteiten
 • het opstellen en opvolgen van preventieplannen waarbij we ook rekening houden met de wet- en regelgeving
 • preventieadviezen bij het voorontwerp en/of het optrekken van nieuwe gebouwen

Wilt u meer informatie over onze preventiediensten? Neem contact op met onze Preventiedienst via uw makelaar.

Preventiepartners

Hulpverleners opleiden, uw personeel trainen in het gebruik van brandblussers, het aantal arbeidsongevallen verminderen, de verkeersveiligheid en de mobiliteit van uw medewerkers analyseren of uw personeel in alle veiligheid leren omgaan met een nieuwe machine?

Ontdek de diensten van onze preventiepartners en geniet een voordelig tarief voor elk verzekeringscontract P&C Corporate dat bij AXA afgesloten wordt.

Onze preventiepartners

Gespecialiseerde teams

Onze verschillende teams werken samen om u producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften.

Contacteer AXA

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons uw verzekeringen Full Machinery & .Com, Montage en Proefdraaien en Alle bouwplaatsrisico's afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor deze verzekeringsproducten:

 • voor de verzekering Full Machinery & .Com: uitsluiting van een schadegeval veroorzaakt door een computervirus of malware; uitsluiting van schade aan de regelmatig te vervangen elementen voor schade bij afwezigheid van enige andere stoffelijke schade; beperking van dekking voor schade kleiner dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dat ten laste blijft van de verzekerde)
 • voor de verzekering Montage en Proefdraaien: verlies, kosten voor het verwijderen en weer inbrengen van stoffen in bewerking of elk ander product in de machines, leidingen of vergaarbakken; schade door computervirus
 • voor de verzekering Alle bouwplaatsrisico's: schadegeval waarvoor een verzekerde contractueel aansprakelijk is krachtens een tienjarige BA-verzekering; schade door werken uitgevoerd door een persoon die geen officiële toegang heeft tot het beroep

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De verzekeringsproducten vermeld op deze pagina bestaan uit schade- en aansprakelijkheidsverzekeringen die door AXA Belgium ontwikkeld werden, Belgische verzekeringsmaatschappij. Deze producten zijn onderworpen aan het Belgisch recht en hebben een minimale duurtijd van 1 jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as