Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Hospitalisatie

 • Onbeperkte tegemoetkoming mogelijk
 • Bijstand in België en in het buitenland
 • Tal van extra gezondheidsvoordelen voor uw medewerkers

Gezonde medewerkers zijn essentieel voor uw onderneming 

Dankzij de collectieve verzekering Hospi & Assist + zijn uw medewerkers wereldwijd gedekt voor de kosten in het kader van een hospitalisatie of zware ziekte. 

De voordelen van onze verzekering

Voor u

Extralegaal voordeel 

Het is bewezen dat de hospitalisatieverzekering door medewerkers erg op prijs wordt gesteld als extralegaal voordeel. Het is immers een essentiële troef om personeel aan te werven en te behouden. 

Fiscaal voordeel 

Door een hospitalisatieverzekering voor uw medewerkers te onderschrijven, zijn de premies die u betaalt vrijgesteld van socialezekerheidsbijdragen en worden zij beschouwd als een belastingvrij sociaal voordeel. Deze premies blijven echter niet-aftrekbare beroepskosten. ​

Online beheer van uw contract 

Dankzij ons gezondheidsplatform, Dail Healthcare, kan u in een paar muisklikken bepaalde gegevens van uw gezondheidscontracten online beheren en wijzigen. 

Voor uw medewerkers

Tenlasteneming van dure medische kosten 

De kosten voor een hospitalisatie of een zware ziekte kunnen al gauw hoog oplopen. Dankzij de verzekering Hospi & Assist + van AXA hoeven uw medewerkers niet meer wakker te liggen van de medische kosten in het kader van een hospitalisatie en/of zware ziekte.  

Online een hospitalisatie plannen

Dankzij ons MyAXA Healthcare-platform kunnen uw medewerkers online onder meer hun hospitalisatie plannen en hun medische kosten versturen om een terugbetaling te vragen. 

Bijstandsdienst in België en in het buitenland

AXA Assistance helpt u in tal van gevallen, zoals organisatie en tenlasteneming van het vervoer, psychologische bijstand, thuishulp, enz. 

Vereenvoudigde terugbetalingsprocedure van apotheekkosten​

Via AssurPharma worden alle aanvragen voor de terugbetaling van apotheekkosten rechtstreeks van de apotheek naar de verzekeraar verzonden. Uw medewerkers moeten gewoon de AssurPharma-barcode downloaden op MyAXA Healthcare en ze laten inscannen door de apotheker.

Individuele voortzetting

Bij verlies van het voordeel van de dekking van de collectieve polis (vertrek uit de onderneming, pensioen ...) heeft de verzekerde de mogelijkheid om individueel een contract af te sluiten met gelijksoortige dekkingen als die van Hospi & Assist +. Dat nieuwe contract is levenslang. 

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Dankzij ons Dail Healthcare-platform kan u onder meer alle gegevens van uw collectieve gezondheidsverzekeringen raadplegen en beheren (contract, aangeslotenen ...).

MELD U AAN

Voor uw medewerkers

Dankzij het MyAXA Healthcare-platform kunnen uw medewerkers onder meer alle gegevens van hun collectieve gezondheidsverzekering raadplegen en gemakkelijk hun hospitalisatie beheren.

Meer weten 

Ook inbegrepen in ons aanbod

Getrouwheidsprogramma

MyAXA Fidelity Health biedt uw medewerkers de mogelijkheid om bij onze partners van voordelen te genieten op tal van producten en diensten in verband met gezondheid en fysiek en mentaal welzijn. Dit programma is toegankelijk vanaf het MyAXA Healthcare-platform.

MyAXA Healthcare

Gespecialiseerde teams

Onze verschillende teams werken samen om u producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften.

Contacteer AXA

EBI Flash

Ontdek het laatste nieuws over employee benefits

Naam Datum Download
Naam
Transparantiewet en de tweede pensioenpijler
Datum
14/12/2023
Download
Naam
AXA Gezondheidsverzekering: nieuws over terugbetalingen en het gezondheidsplatform in een nieuw jasje
Datum
20/11/2023
Download
Naam
Rendement Main Fund 2022
Datum
13/06/2023
Download
Naam
Nieuwe wettelijke plafonds 2023
Datum
01/03/2023
Download
Naam
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021)
Datum
22/04/2021
Download

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Hospi & Assist + afsluit.

Elke verzekering heeft haar beperkingen qua dekkingen, vergoedingsplafonds, eigen risico's en/of uitsluitingen.
De belangrijkste beperkingen zijn:

 • dekking ambulante zorgen pre- en posthospitalisatie beperkt tot een bepaald aantal maanden voor en na de hospitalisatie
 • 31 vastgelegde zware ziekten
 • bij een hospitalisatie in het buitenland: beperking van de tegemoetkoming tot een plafond dat in de bijzondere voorwaarden vermeld staat
 • de tegemoetkoming in de kosten van medisch begeleide voortplantingen is beperkt tot het plafond dat in de algemene voorwaarden is bepaald
 • eventueel bestaan van een eigen risico ten laste van de verzekerde

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

 • poging tot zelfmoord
 • psychische aandoening zonder objectieve symptomen
 • drugsverslaving
 • esthetische behandeling
 • vruchtbaarheidsbehandeling (behalve medisch begeleide voortplanting)
 • medische en paramedische behandelingen en geneesmiddelen die niet worden erkend door het RIZIV

Alle details kan u terugvinden in de  Algemene Voorwaarden en in de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn ook beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Hospi & Assist + is een verzekering hospitalisatie en zware ziekten ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij.  Ze is onderworpen aan het Belgisch recht en behoort tot de takken 2 en 18. Deze verzekering wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in 

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.