Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Aansprakelijkheid

 • Verschillende verzekeringen naargelang uw behoeften
 • In geval van schade veroorzaakt aan derden
 • In het kader van uw aangegeven activiteiten

Bescherm uw onderneming

Omdat een schadegeval snel gebeurd is, reiken wij u oplossingen aan die aangepast zijn aan uw behoeften. Dankzij hun expertise in aansprakelijkheidsverzekeringen, analyseren onze teams immers uw behoeften en stellen ze u de verzekeringen voor die overeenstemmen met de bijzonderheden van de activiteiten van uw onderneming.

Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

verzekert de onderneming bij schade veroorzaakt aan derden tijdens de uitbating van de onderneming.

Aan te vullen met de Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering

Burgerlijke Aansprakelijkheid Na Levering

verzekert de onderneming bij schade veroorzaakt door producten en goederen na levering of na uitvoering van werken.

Als aanvulling op de Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbating

Beroepsaansprakelijkheid

verzekert u bij schade aan derden als gevolg van, onder andere, fouten of tekortkomingen.

Burgerlijke Aansprakelijkheid bestuurders

verzekert de bestuurders van een onderneming bij eisen die tegen hen worden ingesteld en die gebaseerd worden op de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde die tijdens zijn beheer een fout, onzorgvuldigheid of nalatigheid begaan heeft waardoor schade.

Tienjarige Burgerlijke Aansprakelijkheid

verzekert de onderneming bij schade veroorzaakt aan de bouwheer bij bouw- of renovatiewerken aan de gesloten ruwbouw van het verzekerde bouwwerk.

Objectieve Aansprakelijkheid

verzekert de inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, in geval van schade veroorzaakt aan derden, ten gevolge van een brand of ontploffing zonder dat een fout van de uitbater moet worden aangetoond.

Internationaal netwerk

Wij bieden u verzekeringsoplossingen in het buitenland aan, aangepast aan uw behoeften en de geldende wetgeving in deze landen. Dit zowel voor uw dochterondernemingen, bouwplaatsen, als voor uw activiteiten in het buitenland. Ook in het buitenland behartigen we uw belangen dankzij ons internationaal AXA-netwerk.

Vervoer van goederen

Dient u het transport van goederen te verzekeren? Neem dan contact op met Jean Verheyen NV, lid van de AXA Groep.

Jean Verheyen NV biedt u:

 • een unieke expertise sinds 1919
 • een breed gamma topproducten (cargo, CMR, verhuizingen, beurzen, Hull, kunstvoorwerpen en -verzamelingen, tentoonstellingen, muziekinstrumenten …)
 • een oplossing op maat van uw onderneming
Meer weten

Wij zijn er voor u

Uw burgerlijke aansprakelijkheid kan door heel wat zaken in het gedrang komen. Ons preventieteam probeert u te begeleiden en te helpen om een preventiebeleid uit te werken.

Dit preventiebeleid kan worden uitgevoerd via de volgende diensten:

Terbeschikkingstelling van informatiesupports:

 • informatiefiches met daarin de meest voorkomende risico's. Bijvoorbeeld risico’s bij nutsvoorzieningen
 • informatiefiches over de organisatie van evenementen

Analyse:

 • voorafgaande evaluatie van de risico's (als onderdeel van acceptatie van het risico)
 • checklist voor alle organisatoren

Opleiding:

Wij bieden een brede waaier aan opleidingen, onder andere over:

 • preventie van schade aan nutsvoorzieningen
 • het opstellen van een preventiebeleid BA

Wilt u meer informatie over onze preventiediensten?
Neem contact op met onze Preventiedienst via uw makelaar.

Preventiepartners

Hulpverleners opleiden, uw personeel trainen in het gebruik van brandblussers, het aantal arbeidsongevallen verminderen, de verkeersveiligheid en de mobiliteit van uw medewerkers analyseren of uw personeel in alle veiligheid leren omgaan met een nieuwe machine?

Ontdek de diensten van onze preventiepartners en geniet van een voordelig tarief voor elk verzekeringscontract P&C Corporate dat bij AXA afgesloten wordt.

Onze preventiepartners

Gespecialiseerde teams

Onze verschillende teams werken samen om u producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften.

Contacteer AXA

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as