Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Arbeidsongeschiktheid

  • Een aantrekkelijk aanbod voor uw medewerkers
  • Parafiscaal voordeel voor u
  • Moduleerbare verzekering

Uw medewerkers zo goed mogelijk beschermen

U wilt uw loontrekkende medewerkers helpen om hun levensstandaard te handhaven tijdens een arbeidsongeschiktheid in geval van ziekte, ongeval, zwangerschap of psychologische aandoening? Kies dan voor de collectieve verzekering Income & Secure van AXA. 

De voordelen van onze verzekering

Voor u 

Extralegaal voordeel 

Het is bewezen dat de arbeidsongeschiktheidsverzekering door medewerkers erg op prijs wordt gesteld als extralegaal voordeel. Het is immers een essentiële troef om personeel aan te werven en te behouden. 

(Para)fiscale voordelen

Door een collectieve verzekering voor uw medewerkers te onderschrijven, geniet u tal van (para)fiscale voordelen. De premies zijn als beroepskosten aftrekbaar mits u de 100%-regel naleeft. 

Online beheer van uw contract

Dankzij ons online platform, Dail EB, kan u in een paar muisklikken een arbeidsongeschiktheid aangeven en bepaalde gegevens van uw contract raadplegen en wijzigen. 

Voor uw werknemers ​

Levensstandaard gewaarborgd in geval van  arbeidsongeschiktheid 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is tegenwoordig een onmisbare aanvulling om in te spelen op de tekortkomingen van de sociale zekerheid en het verlies aan koopkracht tijdens een arbeidsongeschiktheid te compenseren.  

(Para)fiscale voordelen 

De door AXA gestorte renten worden belast als een vervangingsinkomen (voorheffing van 22,20%). 

Individuele voortzetting

Indien de verzekerde voor de leeftijd van 67 jaar het voordeel van de dekking van de collectieve polis verliest, kan hij, onder bepaalde voorwaarden, individueel een contract afsluiten, zonder medische formaliteiten, met gelijksoortige dekkingen als die van Income & Secure. 

Onze digitale tools

Voor u als werkgever

Dankzij ons Dail EB-platform kan u uw verzekeringscontract arbeidsongeschiktheid online raadplegen en beheren, de ongeschiktheid van een van uw medewerkers aangeven en de betaling van de renten opvolgen.

Meld u aan

Ook inbegrepen in ons aanbod

Gespecialiseerde teams

Onze verschillende teams werken samen om u producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften.

Contacteer AXA

EBI Flash

Ontdek het laatste nieuws over employee benefits

Naam Datum Download
Naam
Transparantiewet en de tweede pensioenpijler
Datum
14/12/2023
Download
Naam
AXA Gezondheidsverzekering: nieuws over terugbetalingen en het gezondheidsplatform in een nieuw jasje
Datum
20/11/2023
Download
Naam
Rendement Main Fund 2022
Datum
13/06/2023
Download
Naam
Nieuwe wettelijke plafonds 2023
Datum
01/03/2023
Download
Naam
Coronavirus Q&A (update 22/04/2021)
Datum
22/04/2021
Download

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons een verzekering Income & Secure afsluit.

Elke verzekering heeft haar beperkingen qua dekkingen, vergoedingsplafonds, eigen risico’s en/of uitsluitingen.
De belangrijkste beperkingen zijn:

  • tegemoetkoming na de carenztijd
  • beperking van de tegemoetkoming tot drie jaar voor psychologische ziekten
  • geen tegemoetkoming onder een economische ongeschiktheid van minder dan 20% of 50% naargelang de gekozen optie

De belangrijkste uitsluitingen zijn:

  • poging tot zelfmoord
  • psychische aandoening zonder objectieve symptomen
  • drugsverslaving
  • voorafbestaande aandoening

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en in de productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn ook beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Income & Secure is een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekeBelgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, die behoort tot de takken 1 en 2 en onderworpen ring ontwikkeld door AXA is aan het Belgisch recht. Deze verzekering wordt afgesloten voor een duurtijd van 1 jaar, met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as