Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Arbeidsongevallen

 • De verplichte verzekering om uw personeel te beschermen
 • Online aangifte via een beveiligde gratis toepassing
 • 24/7 bijstand bij schadegevallen

Bescherm uw personeel en maak uw leven eenvoudiger

Een arbeidsongevallenverzekering is verplicht. Ontdek de voordelen van onze verzekering zowel voor u als voor uw medewerkers!

De voordelen van onze verzekering

Voor uw onderneming

Een digitaal platform om u het leven eenvoudiger te maken

Via onze tool, D@il AO, kan u het ongeval van een van uw medewerkers aangeven, en ook de evolutie van de aangegeven ongevallen opvolgen.

Het team Externe Relaties tot uw dienst

Onze dienst ‘Externe Relaties’ biedt de nodige ondersteuning naargelang uw behoeften en uw vragen over onze verzekering, het beheer van de dossiers enz. We komen ter plaatse in uw onderneming om u onze expertise aan te bieden, maar ook oplossingen op maat te vinden.

Het preventieteam tot uw dienst

Onze dienst ‘Safety Advice Services’ staat ter beschikking om samen met u een dynamisch risicobeheersplan uit te werken. U vindt ook documenten, nieuwsbrieven en de lijst van onze partners die tegen voordeeltarief bereikbaar zijn in onze tool D@il AO.


Voor uw medewerkers

Efficiënt beheer van hun arbeidsongeval

Dankzij onze tools kan u het arbeidsongeval van uw medewerker snel aangeven. Onze ervaren beheerders nemen vervolgens het arbeidsongeval van uw medewerker ten laste en zorgen voor een kwalitatieve opvolging.

Platform voor de online opvolging van dossiers

Dankzij MyAXA Accident@Work kunnen uw medewerkers de documenten die nodig zijn voor het beheer van hun arbeidsongevallendossier online opvolgen en versturen.

24/7 gratis bijstand

Bij een gedekt ongeval geniet uw medewerker en zijn gezin de diensten van AXA Assistance zoals het zoeken naar paramedisch personeel voor thuiszorg, de organisatie van zijn repatriëring bij een beroepsongeval in het buitenland ...

Zin om nog een stapje verder te gaan?

AXA past zich aan aan de behoeften van uw onderneming!

Als aanvulling op de verplichte arbeidsongevallenverzekering bieden we verzekeringen voor medewerkers van wie de bezoldiging boven het wettelijke plafond ligt of die niet onderworpen zijn aan de arbeidsongevallenwetgeving.

Wij bieden u dus een pasklare bijkomende dekking die is afgestemd op de noden van uw onderneming.

De verzekering gemeen recht biedt u de mogelijkheid om ongevallen in het privéleven van uw medewerkers te dekken.

CONTACTEer AXA

Onze digitale tools

Voor u, als werkgever

Beheer van uw online contract

Via ons platform D@il AO kan u een ongeval aangeven, de dossiers opvolgen, enz.

Meld u aan

Voor uw medewerkers

Online opvolging van hun arbeidsongevallendossier

Via het platform MyAXA Accident@Work is het voor uw medewerkers onder andere mogelijk om de status van hun arbeidsongevallendossier te raadplegen en hun terugbetalingen gemakkelijk te volgen.

Wij zijn er voor u

Voor uw medewerkers

Bij een gedekt ongeval hebben uw medewerker en zijn gezin heel snel hulp nodig. AXA Assistance biedt 24/7 haar dienstverlening aan, onder andere voor:

 • het zoeken naar paramedisch personeel voor de thuisverzorging
 • de organisatie van de repatriëring van het slachtoffer van een beroepsongeval in het buitenland
 • de organisatie en de tenlasteneming van psychologische bijstand voor het slachtoffer, zijn collega's en zijn gezin
 • de organisatie van aangepast transport voor het slachtoffer tussen zijn woonplaats en zijn werkplek alsook een tegemoetkoming in die kosten

Voor u

Het menselijk kapitaal beschermen is natuurlijk de grootste prioriteit van elke werkgever. U kan de kans op een ongeval beperken door de juiste preventiemaatregelen te nemen. Hiermee verkleint u niet alleen de kans op een ongeval, maar ook de eventuele gevolgen.

Wij ondersteunen u bij uw preventiebeleid met betrekking tot arbeidsongevallen door te focussen op vier pijlers:

 • informatie: wij bieden u ondersteuning voor een efficiënt preventiebeleid (nieuwsbrieven, brochures, preventietools, evaluatietools, themafiches, enz.)
 • analyse: wij bezorgen u informatie om uw gegevens te analyseren, knelpunten te identificeren en uw resultaten te vergelijken met die van vergelijkbare activiteiten. Zo kan u verschillende actieplannen uitwerken.
 • opleiding: AXA biedt tal van preventie-opleidingen en gratis e-learningmodules!
 • opvolging en advies: AXA stelt ook voor om ter plaatse te komen met aanbevelingen en verbeteringspunten, sensibilisering en motivatie van uw medewerkers, uitvoerige verslagen, onderzoeken bij ernstige ongevallen, opvolging van verzwaarde risico's.

Wilt u meer informatie over onze preventiediensten? Surf naar D@il AO of neem contact op met onze Preventiedienst via uw makelaar.

Preventiepartners

Hulpverleners opleiden, uw personeel trainen in het gebruik van brandblussers, het aantal arbeidsongevallen verminderen, de verkeersveiligheid en de mobiliteit van uw medewerkers analyseren of uw personeel in alle veiligheid leren omgaan met een nieuwe machine?

Ontdek de diensten van onze preventiepartners en geniet een voordelig tarief voor elk verzekeringscontract P&C Corporate dat bij AXA afgesloten wordt.

Gespecialiseerde teams

Onze verschillende teams werken samen om u producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften.

Contacteer AXA

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker dit voor u de verzekering Arbeidsongevallen en de verzekering Collectieve Gemeen Recht afsluit als aanvullende verzekerde bij de verzekering Arbeidsongevallen.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor deze verzekeringsproducten:

Voor de verzekering Arbeidsongevallen:

 • uitsluiting van evenementen die niet kunnen worden beschouwd als arbeidsongevallen in de zin van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, bijvoorbeeld omdat ze zich voordoen op een ogenblik dat de werknemer niet onder het gezag, de leiding en het toezicht van de werkgever staat
 • de vergoeding, berekend op het deel van de bezoldiging boven het wettelijke maximum, is beperkt tot drie keer het bedrag dat het wettelijke maximum in het jaar van het ongeval bereikt

Voor de verzekering Collectieve Gemeen Recht:

 • sommige sportongevallen zijn niet gedekt
 • ongevallen die het gevolg zijn van opzet, alcoholintoxicatie, verdovende middelen, weddenschappen, uitdagingen of kennelijk roekeloze handelingen zijn niet gedekt
 • letsels die voortvloeien uit medische ingrepen die op zijn eigen persoon uitvoert worden niet vergoed

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiches.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

De producten Arbeidsongevallen en Collectieve Gemeen Recht zijn persoonsverzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht. Die verzekeringen worden gesloten voor een duurtijd van één of drie jaar, met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as

Voor elke klacht met betrekking tot de toepassing van de bepalingen van de arbeidsongevallenverzekering kan u zich wenden tot het Fedris, Federaal agentschap voor beroepsrisico's, Sterrenkundelaan 1 te 1210 Brussel.