Ga naar de hoofdinhoud
Axa Verzekeringen, homepagina

Goederen en winsten

 • Verschillende verzekeringen naargelang uw behoeften
 • Tegen materiële schade
 • In geval van brand, diefstal, bedrijfsschade, enz.

Een benadering op maat om uw goederen te beschermen

De onroerende goederen van uw onderneming en de inhoud ervan beschermen is cruciaal, daarom stellen we u een oplossing voor die beantwoordt aan de behoeften van uw onderneming. In samenwerking met onze makelaars en onze preventie-experts analyseren onze teams uw behoeften en stellen ze u de verzekeringen voor die overeenstemmen met de bijzonderheden van de activiteiten van uw onderneming.

Brand

verzekert schade aan het gebouw en aan de inhoud, met name bij brand, enz.

Aan te vullen met de verzekeringen Diefstal en Bedrijfsschade.

Diefstal

verzekert de inhoud tegen diefstal en schade als gevolg van diefstal of poging tot diefstal.

Als aanvulling op de Brandverzekering.

Bedrijfsschade

verzekert uw onderneming tegen de financiële gevolgen van een onderbreking of een verstoring van de activiteit van uw onderneming als gevolg van een gedekt materieel schadegeval.

Als aanvulling op de Brandverzekering.

Kunstverzamelingen en transport van goederen

Moet u een kunstverzameling of het vervoer van goederen verzekeren? Neem contact op met Jean Verheyen NV, lid van de AXA Groep.
Jean Verheyen NV biedt u:

 • een unieke expertise sinds 1919
 • een breed gamma topproducten (cargo, CMR, verhuizingen, beurzen, Hull, kunstvoorwerpen en -verzamelingen, tentoonstellingen, muziekinstrumenten …)
 • een oplossing op maat van uw onderneming
Meer weten

Uw belangen in het buitenland

Wij bieden u verzekeringsoplossingen aan in het buitenland naargelang uw behoeften en de geldende wetgeving in deze landen, ook voor uw dochterondernemingen. Wij behartigen uw belangen in het buitenland.

We zijn er voor u

Preventie

Uw lokalen beschermen tegen brand en diefstal is essentieel om de continuïteit van uw activiteiten op ieder ogenblik te garanderen.

Wat brand betreft, steunen we u bij uw preventiebeleid door op 2 pijlers te focussen.

  Informatie

  We reiken verschillende supports aan:

 • technische dossiers over gespecialiseerde domeinen
 • een periodieke nieuwsbrief per e-mail
 • themafiches

  Analyse

 • een audit van de interne en externe risico's binnen uw activiteiten
 • het opstellen en opvolgen van preventieplannen waarbij we ook rekening houden met de wet- en regelgeving
 • preventieadviezen bij het voorontwerp en/of het optrekken van nieuwe gebouwen

Wilt u meer informatie over onze preventiediensten? Neem contact op met onze Preventiedienst via uw makelaar.

Preventiepartners

Hulpverleners opleiden, uw personeel trainen in het gebruik van brandblussers, het aantal arbeidsongevallen verminderen, de verkeersveiligheid en de mobiliteit van uw medewerkers analyseren of uw personeel in alle veiligheid leren omgaan met een nieuwe machine?

Ontdek de diensten van onze preventiepartners en geniet van een voordelig tarief voor elk verzekeringscontract P&C Corporate dat bij AXA afgesloten wordt.

Onze preventiepartners

Gespecialiseerde teams

Onze verschillende teams werken samen om u producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan uw behoeften.

Contacteer AXA

Een verwittigd klant is er twee waard

Lees dus zeker wat u moet weten voor u bij ons uw verzekering Brand Speciale Risico’s afsluit.

Elke dekking heeft zijn beperkingen, vergoedingsplafonds, vrijstellingen en uitsluitingen.
De belangrijkste voorbeelden voor dit verzekeringsproduct:

 • uitsluiting van inhoud van de heteluchtdrogers, ovens ... wanneer het schadegeval in dit toestel ontstaat
 • uitsluiting van schadegeval ten gevolge van een natuurramp
 • uitsluiting van schadegeval met betrekking tot asbest
 • dekkingsbeperking voor schade lager dan of gelijk aan het bedrag van het eigen risico (bedrag dan ten laste blijft van de verzekerde) of schade tijdens de wachttijd (periode waarin geen enkele vergoeding verschuldigd is). De vrijstellingen en wachttijden zijn vermeld in de Algemene en/ of Bijzondere voorwaarden.

Alle details kan u terugvinden in de Algemene Voorwaarden en productfiche.

Lees deze zeker na vóór de ondertekening van uw contract. Deze documenten zijn beschikbaar bij uw tussenpersoon die tot uw beschikking staat voor iedere bijkomende inlichting.

Het product Brand Speciale Risico’s werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij. Dit product is onderworpen aan het Belgisch recht en heeft een minimale duurtijd van 1 jaar, met een mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.

Niet helemaal tevreden?

Samen op zoek naar een oplossing

NEEM CONTACT OP

Hebt u een klacht, vul dan het contactformulier van onze afdeling Customer Protection in. U krijgt dan onmiddellijk een ontvangstbevestiging met het referentienummer van uw klacht. En de naam van onze collega die, in alle neutraliteit, voor uw dossier zorgt.

Vul het klachtenformulier in

Of stuur een brief naar Customer Protection - t.a.v. Wouter Panneel (met de vermelding ‘persoonlijk en vertrouwelijk’) - Troonplein 1 – 1000 Brussel.


Gaat u niet akkoord met de door ons voorgestelde oplossing?
Dan kan u terecht bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel of op www.ombudsman.as